Finance termen logo

Wat is het debiteuren- en crediteurenbeheer

Debiteuren- en crediteurenbeheer

Wat is een debiteuren- en crediteurenbeheer?

Debiteuren- en crediteurenbeheer zijn twee essentiële aspecten van de financiële administratie van een bedrijf. Hier is een uitleg van hoe deze processen werken: 

Debiteurenbeheer: 

5 werkzaamheden van een debiteurenbeheer:

1. Facturatie

Het debiteurenproces begint met het opstellen en versturen van facturen aan klanten voor geleverde producten of diensten. De factuur bevat details zoals de factuurdatum, vervaldatum, de geleverde goederen of diensten, het bedrag en de betalingsinstructies. 

2. Betalingsvoorwaarden

Bij het opstellen van facturen worden ook betalingsvoorwaarden vastgesteld, zoals de betalingstermijn (bijvoorbeeld 30 dagen) en eventuele boeteclausules voor te late betalingen. 

3. Opvolgen van betalingen

Na het versturen van de factuur is het belangrijk om betalingen op te volgen. Dit omvat het monitoren van de betalingstermijnen en het sturen van herinneringen of aanmaningen naar klanten wiens betalingen uitblijven. 

4. Communicatie met klanten

Het debiteurenbeheer omvat ook communicatie met klanten over betalingskwesties. Dit kan het beantwoorden van vragen, het verstrekken van betalingsinstructies en het onderhandelen over betalingsregelingen omvatten. 

5. Boekhoudkundige verwerking

Zodra betalingen worden ontvangen, worden deze geboekt in de boekhouding. De openstaande debiteurenpositie wordt verminderd en de ontvangen betalingen worden toegewezen aan de juiste facturen. 

Crediteurenbeheer:

5 werkzaamheden van een crediteurenbeheerder

1. Inkoopproces

Het crediteurenproces begint met het plaatsen van bestellingen bij leveranciers voor goederen of diensten die nodig zijn voor het bedrijf. Dit omvat het onderhandelen over prijzen, het opstellen van inkooporders en het ontvangen van de geleverde goederen of diensten. 

2. Factuurverwerking

Na ontvangst van de factuur van de leverancier wordt deze gecontroleerd op juistheid en vergeleken met de inkooporder en de ontvangen goederen of diensten. Vervolgens wordt de factuur geboekt in de boekhouding. 

3. Betalingsplanning

Op basis van de betalingstermijnen van de ontvangen facturen wordt een betalingsplanning opgesteld. Dit omvat het bepalen van de prioriteit en volgorde van betalingen om ervoor te zorgen dat ze tijdig worden voldaan. 

4. Betalingsuitvoering

Zodra de betalingstermijn is verstreken, worden de facturen betaald aan de leveranciers. Dit kan gebeuren via elektronische betalingen, overschrijvingen of cheques, afhankelijk van de overeengekomen betalingsmethoden. 

5. Reconciliatie

Na de betalingen worden de bankafschriften gecontroleerd en de betalingen afgeletterd in de boekhouding om ervoor te zorgen dat de juiste bedragen zijn betaald en aan de juiste facturen zijn toegewezen. 

Het debiteuren- en crediteurenbeheer is gericht op het bewaken van openstaande vorderingen van klanten en het tijdig betalen van rekeningen aan leveranciers. Het doel is om een gezonde cashflow te behouden, financiële risico's te minimaliseren en goede relaties met klanten en leveranciers te onderhouden.

Wat is het verschil tussen het debiteuren- en crediteurenbeheer

Het verschil tussen debiteuren- en crediteurenbeheer ligt in de richting van de geldstromen en de partijen waarmee wordt omgegaan: 

Debiteurenbeheer

Richting van de geldstroom

Bij debiteurenbeheer gaat het om de geldstroom van klanten naar het bedrijf. Doel: Het beheren van openstaande vorderingen van klanten en ervoor zorgen dat klanten tijdig betalen voor geleverde producten of diensten. 

Activiteiten

Het opstellen en versturen van facturen, het monitoren van betalingstermijnen, het sturen van herinneringen of aanmaningen, het onderhouden van communicatie met klanten en het verwerken van ontvangen betalingen. 

Crediteurenbeheer

Richting van de geldstroom

Bij crediteurenbeheer gaat het om de geldstroom van het bedrijf naar leveranciers. Doel: Het beheren van betalingen aan leveranciers en ervoor zorgen dat rekeningen tijdig en correct worden betaald. 

Activiteiten

Het verwerken van inkoopfacturen, het controleren van facturen op juistheid, het opstellen van betalingsplanningen, het uitvoeren van betalingen aan leveranciers en het reconciliëren van bankafschriften. 

Verschil tussen het debiteuren- en crediteurenbeheer kort samengevat

debiteurenbeheer richt zich op het beheren van openstaande vorderingen van klanten en het ontvangen van betalingen, terwijl crediteurenbeheer zich richt op het beheren van betalingen aan leveranciers en het tijdig voldoen aan rekeningen. Beide processen zijn belangrijk voor het behouden van een gezonde cashflow en het waarborgen van goede relaties met zowel klanten als leveranciers.

Administratie voor uw bedrijf uitbesteden?

Laat uw gegevens achter en beschrijf zo nauwkeurig mogelijk waar u hulp bij nodig heeft. Wanneer wij een match zien kunnen we een van onze partner accountantskantoren contact met u op laten nemen om u te ondersteunen in uw bedrijfsadministratie

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!