Finance termen logo

Wat houdt facturatie in?

Wat houdt facturatie in?

Facturatie verwijst naar het proces van het opstellen en versturen van facturen aan klanten of cliënten voor geleverde goederen of verleende diensten. Het is een belangrijk onderdeel van het financiële proces van een bedrijf, waarbij de betalingsverplichtingen van klanten worden vastgelegd en de facturering van deze verplichtingen wordt afgehandeld.

5 stappen van het facturatieproces

1. Factuur opstellen

Het begint met het opstellen van een factuur waarin de details van de geleverde goederen of diensten worden vermeld. Dit omvat doorgaans de naam en adresgegevens van het bedrijf, de naam en adresgegevens van de klant, de factuurdatum, een uniek factuurnummer, een beschrijving van de geleverde goederen of diensten, de prijs per eenheid, de hoeveelheid, eventuele belastingen of btw (indien van toepassing) en het totaalbedrag dat de klant verschuldigd is.

2. Factuur verzenden

Nadat de factuur is opgesteld, wordt deze naar de klant verzonden. Dit kan zowel fysiek (per post) als digitaal (via e-mail, elektronische facturatieplatforms) gebeuren, afhankelijk van de voorkeuren en afspraken tussen het bedrijf en de klant.

3. Betalingsvoorwaarden communiceren

Het is belangrijk om duidelijke betalingsvoorwaarden te communiceren aan de klant, zoals de betalingstermijn, geaccepteerde betalingsmethoden en eventuele late betalingskosten of rente. Dit zorgt voor transparantie en helpt bij het tijdig innen van betalingen.

4. Betaling ontvangen

Nadat de klant de factuur heeft ontvangen, wordt er verwacht dat deze binnen de afgesproken betalingstermijn de betaling voldoet. Het bedrijf kan verschillende betalingsmethoden aanbieden, zoals bankoverschrijvingen, creditcardbetalingen, contante betalingen, enz. Het ontvangen van betalingen kan worden bijgehouden in de boekhouding van het bedrijf.

5. Opvolging van openstaande facturen

Indien een klant de betaling niet tijdig voldoet, kan er een opvolgingsproces worden gestart om de openstaande factuur te innen. Dit kan het versturen van herinneringen, het telefonisch benaderen van de klant, het inzetten van incassoprocedures of het inschakelen van een incassobureau omvatten.

Effectieve facturatie is belangrijk voor een bedrijf om een gezonde cashflow te behouden en tijdig betalingen te ontvangen voor geleverde producten of diensten. Het zorgt voor duidelijkheid en transparantie in de financiële transacties tussen het bedrijf en de klant, en helpt bij het beheren van de financiële gezondheid van het bedrijf.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!