Artikelen in Overzicht overige begrippen A-Z

Betekenis: Aandeel van derden
Aandeel van derden Het aandeel van derden verwijst naar het deel van het...
Betekenis: Boekjaar
Boekjaar  Een boekjaar is de periode waarin een bedrijf zijn...
Betekenis: Aandeelhouder
Aandeelhouder  Een aandeelhouder is een persoon of entiteit die in het...
Betekenis: Geconsolideerde jaarrekeningen
Geconsolideerde jaarrekeningen Geconsolideerde jaarrekeningen zijn...
Betekenis: Groepsjaarrekeningen
Groepsjaarrekeningen Een groepsjaarrekening is een geconsolideerde jaarrekening...
Betekenis: Aandelenemissie
Aandelenemissie Een aandelenemissie is het proces waarbij een bedrijf nieuwe...
Betekenis: Aandelenfonds
Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt...
Betekenis: Aansprakelijk vermogen
Aansprakelijk vermogen  Het aansprakelijk vermogen, ook wel bekend als...
Betekenis: Jaarlijkse kosten percentage (JKP)
Jaarlijkse kosten percentage (JKP) Jaarlijks kosten percentage (JKP) is een...
Betekenis: Aandelenkapitaal
Aandelenkapitaal  Het aandelenkapitaal, ook wel bekend als het...
Betekenis: Aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering)
Wat is een aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering)? Een...
Betekenis: Achtergestelde lening
Achtergestelde lening Een achtergestelde lening is een vorm van lening waarbij...
Betekenis: Actuaris
Actuaris Een actuaris is een professional die zich bezighoudt met het...
Betekenis: Aflossing
Aflossing Aflossing verwijst naar het proces van het terugbetalen van een...
Betekenis: Aftermarket
Wat betekent aftermarket? In het financiële circuit verwijst de term...
Betekenis: At-the-money
Wat betekent "At-the-money"? "At-the-money" (ATM) is een...
Betekenis: Allotment
Wat is allotment? "Allotment" is een term die in verschillende...
Betekenis: Amerikaanse optie
Wat is een Amerikaanse optie? Een Amerikaanse optie is een type optiecontract...
Betekenis: Annuïtaire lening
Wat is een annuïtaire lening? Een annuïtaire lening is een type...
Betekenis: Arbitrage
Wat is arbitrage? Arbitrage is een financiële strategie waarbij een...
Betekenis: Asset allocatie
Wat is asset allocatie? Asset allocatie is een beleggingsstrategie waarbij de...
Betekenis: Asset management
Wat is asset management? Asset management , ook wel vermogensbeheer genoemd,...
Betekenis: Bankboek
Bankboek  Een bankboek is een financieel overzicht waarin alle transacties...
Betekenis: Aftrekpost
Wat is een aftrekpost? Een aftrekpost is een bedrag dat van het totale inkomen...
Betekenis: Belastingaangifte
Wat betekent belastingaangifte? Belastingaangifte, ook wel bekend als...
Betekenis: Crediteurenboek
Crediteurenboek  Een crediteurenboek is een onderdeel van de...
Betekenis: Boekwaarde
Boekwaarde  De boekwaarde is de waarde van een actief of bezitting zoals...
Betekenis: Accountant
Accountant  Een accountant is een financieel professional die...
Betekenis: Debiteurenboek
Wat is een debiteurenboek? Een debiteurenboek is een onderdeel van de...
Betekenis: Activity based costing (ABC)
Activity based costing (ABC)  Activity based costing (ABC) is een...
Betekenis: Actuele waarde
Actuele waarde De actuele waarde is de huidige marktwaarde van een activum of...
Betekenis: Grootboek
Grootboek Een grootboek is een centraal financieel overzicht waarin alle...
Betekenis: Arbeidscontract
Arbeidscontract  Een arbeidscontract is een juridisch bindend document dat...
Betekenis: Accountantsverklaring
Accountantsverklaring  Een accountantsverklaring, ook wel een...
Betekenis: Inkoopboek
Inkoopboek Een inkoopboek is een administratief document of register waarin alle...
Betekenis: Dubbel boekhouden
Dubbel boekhouden Dubbel boekhouden is een methode van financiële...
Betekenis: Dagboek
Dagboek Een dagboek is een term die in de boekhouding wordt gebruikt om de...
Betekenis: Algemene reserve
Algemene reserve  Een algemene reserve is een post op de balans van een...
Betekenis: Grootboekrekening
Grootboekrekening Een grootboekrekening is een rekening in de boekhouding van...
Betekenis: Balans
Balans  De balans is een financieel overzicht dat de financiële...
Betekenis: Agioreserve
Wat is een agioreserve? Een agioreserve is een post op de balans van een bedrijf...
Betekenis: Actief / Activa
Actief / Activa  Actief, of activa, is een term die wordt gebruikt in de...
Betekenis: Anticipatieposten
Anticipatieposten  Anticipatieposten zijn posten op de balans van een...
Betekenis: Afschrijving
Afschrijving  Afschrijving is een boekhoudkundige term die wordt gebruikt...
Betekenis: Aflopend bedrijfskrediet
Aflopend bedrijfskrediet  Een aflopend bedrijfskrediet is een soort lening...
Betekenis: Bancaire financiering
Bancaire financiering  Een bancaire financiering is een vorm van...
Betekenis: Baten
Baten  Baten zijn de inkomsten of opbrengsten die een bedrijf ontvangt uit...
Betekenis: Bankgarantie
Bankgarantie  Een bankgarantie is een schriftelijke verklaring van een bank...
Betekenis: Bedrijfskosten
Bedrijfskosten  Bedrijfskosten zijn alle kosten die een bedrijf maakt om de...
Betekenis: Bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat  Het bedrijfsresultaat, ook wel bekend als de...
Betekenis: Beleggingsfonds
Wat is een Beleggingsfonds? Een beleggingsfonds is een type financieel product...
Betekenis: Beleggingshorizon
Wat is een beleggingshorizon? Een beleggingshorizon verwijst naar de periode...
Betekenis: Beleggingsstrategie
Wat is een beleggingsstrategie? Een beleggingsstrategie is een plan of een set...
Betekenis: Betaaltermijn
Betaaltermijn  Een betaaltermijn is de periode waarin een factuur of...
Betekenis: Beveiligde lening
Beveiligde lening  Een beveiligde lening, ook wel bekend als een...
Betekenis: Bewindvoerder
Bewindvoerder  Een bewindvoerder is iemand die is aangesteld om het...
Betekenis: Beursgang
Wat is een beursgang? Een beursgang, ook wel Initial Public Offering (IPO)...
Betekenis: Beursindex
Wat is een beursindex? Een beursindex is een statistische meting die de...
Betekenis: Beurshandelaar
Wat is een beurshandelaar? Een beurshandelaar is een persoon of een entiteit...
Betekenis: Beurskoers
Wat is een beurskoers? Een beurskoers, ook wel bekend als aandelenkoers of...
Betekenis: Beurswaarde
Wat is een beurswaarde? De beurswaarde, ook wel bekend als marktkapitalisatie,...
Betekenis: Biedkoers
Wat is een biedkoers? Een biedkoers is de prijs waartegen een potentiële...
Betekenis: Binaire optie
Wat is een binaire optie? Een binaire optie is een financieel derivaat dat...
Betekenis: Blue chip-aandelen
Wat zijn blue chip-aandelen? Blue chip-aandelen zijn aandelen van gevestigde...
Betekenis: Boete late betaling (aanmaning)
Boete late betaling (aanmaning)  Een boete voor late betaling, ook wel een...
Betekenis: Bottom-up benadering
Wat is een bottom-up benadering? Een bottom-up benadering is een...
Betekenis: Broker
Wat is een broker?  Een broker, ook wel bekend als effectenmakelaar of...
Betekenis: Brutoloon
Brutoloon  Een brutoloon is het totale salaris dat een werknemer verdient...
Betekenis: Budget
Budget  Een budget is een financieel plan dat de inkomsten en uitgaven van...
Betekenis: Buitengewone baten en lasten
Buitengewone baten en lasten  Buitengewone baten en lasten zijn inkomsten...
Betekenis: BKR-registratie
BKR-registratie  Een BKR-registratie is een registratie van een persoon bij...
Betekenis: BMKB
BMKB  BMKB staat voor Borgstelling MKB-kredieten. Dit is een regeling van...
Betekenis: Cash
Cash  Cash is een term die wordt gebruikt om contant geld aan te duiden....
Betekenis: Cashflow
Cashflow  Cashflow is een begrip uit de financiële wereld en geeft aan...
Betekenis: Cijfermatig ondernemingsplan
Wat is een cijfermatig ondernemingsplan? Een cijfermatig ondernemingsplan is...
Betekenis: Cijferslot
Wat is een cijferslot? Een cijferslot is een mechanisme dat wordt gebruikt om...
Betekenis: Consolideren
Consolideren  Consolideren betekent heel plat het samenvoegen of combineren...
Betekenis: Covenant
Covenant  Een covenant is een financieel instrument dat vaak wordt gebruikt...
Betekenis: Co-financieren
Co-financieren  Co-financieren is het samen financieren van een project of...
Betekenis: Commodities
Wat zijn commodities? Commodities, ook wel grondstoffen genoemd, zijn...
Betekenis: Constante kosten
Constante kosten  Constante kosten zijn kosten die niet veranderen met de...
Betekenis: Constante prijzen
Wat zijn constante prijzen? Constante prijzen verwijzen naar de prijzen van...
Betekenis: Contanten
Contanten  Contanten zijn fysiek geld in de vorm van bankbiljetten en...
Betekenis: Contributiemarge
Contributiemarge  De contributiemarge is het verschil tussen de...
Betekenis: Consolidatie
Wat is consolidatie? Consolidatie verwijst naar het samenvoegen of combineren...
Betekenis: Couponrente
Wat is couponrente? Couponrente, ook wel bekend als couponrente of rentevoet,...
Betekenis: Credit
Credit  Credit is een term uit de boekhouding en financiën en betekent...
Betekenis: Credit rating
Wat is een credit rating? Een credit rating, ook wel bekend als...
Betekenis: Chartanalyse
Wat is een chartanalyse? Een chartanalyse, ook wel technische analyse genoemd,...
Betekenis: Crediteuren
Crediteuren  Crediteuren zijn personen of bedrijven aan wie een onderneming...
Betekenis: Crowdfunding
Wat is een crowdfunding? Crowdfunding is een financieringsmodel waarbij een...
Betekenis: Begroting
Begroting  Een begroting is een overzicht van de verwachte inkomsten en...
Betekenis: Bijdrage
Bijdrage  Een bijdrage is een bedrag dat wordt geleverd of betaald om te...
Betekenis: Daggeldrente
Wat is daggeldrente?  Daggeldrente verwijst naar de rente die banken...
Betekenis: Daghandelaar
Wat is een daghandelaar?  Een daghandelaar, ook wel bekend als een...
Betekenis: Debet
Debet In de boekhouding betekent 'debet' dat er geld is uitgegeven of...
Betekenis: Debiteuren
Debiteuren Debiteuren zijn personen of bedrijven die geld verschuldigd zijn aan...
Betekenis: Debiteur
Wat is een debiteur? Een debiteur, ook wel bekend als een schuldenaar, is een...
Betekenis: Current ratio
Current ratio De current ratio is een financiële ratio die de verhouding...
Betekenis: Bijdrage-analyse
Bijdrage-analyse  Een bijdrage-analyse is een financiële analyse die...
Betekenis: Deelneming
Deelneming Een deelneming is een aandelenbelang dat een bedrijf heeft in een...
Betekenis: Deflatie
Wat is deflatie?  Deflatie is een economische situatie waarin er sprake...
Betekenis: Derivaten
Wat zijn derivaten? Derivaten zijn financiële instrumenten die hun waarde...
Betekenis: Directe kosten
Directe kosten Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks verband houden met de...
Betekenis: Dividend
Dividend Dividend is een deel van de winst van een onderneming dat wordt...
Betekenis: Dochtermaatschappij, Dochteronderneming
Dochtermaatschappij, Dochteronderneming Een dochteronderneming, ook wel...
Betekenis: Doorlopend bedrijfskrediet
Doorlopend bedrijfskrediet Een doorlopend bedrijfskrediet is een vorm van...
Betekenis: Dubieuze debiteuren
Dubieuze debiteuren Dubieuze debiteuren zijn klanten of afnemers van een bedrijf...
Betekenis: Eenmanszaak
Eenmanszaak Een eenmanszaak is een type ondernemingsvorm waarbij er...
Betekenis: Eigen vermogen
Eigen vermogen Eigen vermogen is het kapitaal dat eigendom is van de eigenaar(s)...
Betekenis: Enkelvoudige balans / Resultatenrekening
Enkelvoudige balans / Resultatenrekening Een enkelvoudige balans en...
Betekenis: Extracomptabel
Extracomptabel Extracomptabel is een term uit de boekhouding en financiën...
Betekenis: Executie
Executie  Een bedrijfsexeuctie is een specifieke vorm van executie waarbij...
Betekenis: Faseren
Faseren Faseren betekent het verdelen van een project of proces in verschillende...
Betekenis: Financial accounting
Financial accounting Financial accounting (financiële administratie) is het...
Betekenis: Financieel rapport, Financieel verslag
Financieel rapport, Financieel verslag Een financieel rapport of financieel...
Betekenis: Financieringskosten
Financieringskosten  Financieringskosten zijn kosten die een bedrijf maakt...
Betekenis: Forecast
Forecast Een forecast is een financiële projectie of schatting van...
Betekenis: FTE
FTE FTE staat voor Fulltime Equivalent en wordt gebruikt om de hoeveelheid...
Betekenis: Gaap
GAAP GAAP staat voor Generally Accepted Accounting Principles. Dit zijn algemeen...
Betekenis: Gebruikelijk loon
Gebruikelijk loon Een gebruikelijk loon is het salaris dat een...
Betekenis: Geplaatst kapitaal
Geplaatst kapitaal Geplaatst kapitaal is het deel van het aandelenkapitaal van...
Betekenis: Gestort kapitaal
Gestort kapitaal Gestort kapitaal is het bedrag dat aandeelhouders daadwerkelijk...
Betekenis: Geldschieter
Geldschieter Een geldschieter is iemand of een organisatie die geld leent aan...
Betekenis: Goederenkrediet
Goederenkrediet Een goederenkrediet is een vorm van kredietverlening waarbij de...
Betekenis: Groei Accelerator
Groei Accelerator  Een Groei Accelerator is een organisatie of programma...
Betekenis: Groep
Groep Een groep is een verzameling van bedrijven die nauw met elkaar verbonden...
Betekenis: Groepsmaatschappij
Groepsmaatschappij Een groepsmaatschappij is een bedrijf dat wordt gecontroleerd...
Betekenis: Durfkapitaal
Durfkapitaal Durfkapitaal, ook wel venture capital genoemd, is een vorm van...
Betekenis: Hefboomeffect
Hefboomeffect Het hefboomeffect, ook wel bekend als leverage, verwijst naar de...
Betekenis: Holding
Holding Een holding is een moedermaatschappij die een of meer...
Betekenis: Houdstermaatschappij
Houdstermaatschappij Een houdstermaatschappij (ook wel bekend als een holding)...
Betekenis: Hulpkostenplaats
Hulpkostenplaats Een hulpkostenplaats is een kostenplaats binnen een organisatie...
Betekenis: IFRS
IFRS IFRS staat voor International Financial Reporting Standards, dit zijn...
Betekenis: Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa zijn bezittingen van...
Betekenis: Incourante voorraden
Incourante voorraden Incourante voorraden zijn voorraden van een bedrijf die...
Betekenis: Indirecte kosten
Indirecte kosten Indirecte kosten zijn kosten die niet direct kunnen worden...
Betekenis: Inkopen
Inkopen Inkopen is het proces van het kopen of verwerven van goederen of...
Betekenis: Integrale kostencalculatie
Integrale kostencalculatie Integrale kostencalculatie is een methode van...
Betekenis: Intercompany
Intercompany Intercompany verwijst naar transacties of relaties tussen twee of...
Betekenis: Intercompany profit
Intercompany profit Intercompany profit, ook wel bekend als intercompany winst,...
Betekenis: Investeren
Investeren Investeren betekent het toewijzen van financiële middelen, tijd,...
Betekenis: Jaarverslag, Jaarrapport
Jaarverslag, Jaarrapport Een jaarverslag of jaarrapport is een document dat een...
Betekenis: Journaalposten
Journaalposten Journaalposten zijn de basis van de financiële administratie...
Betekenis: Kapitaal
Kapitaal Kapitaal is een term die in de financiële wereld wordt gebruikt om...
Betekenis: Kasstroom
Kasstroom Kasstroom is de term die wordt gebruikt om de stroom van geld in en...
Betekenis: Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht Een kasstroomoverzicht is een financieel overzicht dat de...
Betekenis: Kengetallen
Kengetallen Kengetallen zijn numerieke maatstaven die worden gebruikt om de...
Betekenis: Kortlopende vorderingen / schulden
Kortlopende vorderingen / schulden Kortlopende vorderingen zijn vorderingen die...
Betekenis: Kosten
Wat zijn kosten? Kosten zijn uitgaven die een bedrijf doet om goederen of...
Betekenis: Kosten vervroegde afbetaling
Kosten vervroegde afbetaling Kosten vervroegde afbetaling zijn kosten die in...
Betekenis: Kostencategorie
Kostencategorie Een kostencategorie is een groep van gerelateerde kosten die...
Betekenis: Kostendrager
Kostendrager Een kostendrager is een product, dienst, project of andere...
Betekenis: Kostenplaats
Kostenplaats Een kostenplaats is een afdeling, locatie of een andere...
Betekenis: Kostensoort
Kostensoort Een kostensoort is een categorie van kosten die op basis van hun...
Betekenis: Kostenverdeelstaat
Kostenverdeelstaat Een kostenverdeelstaat is een overzicht van kosten die zijn...
Betekenis: Kostprijs van de verkopen / Kostprijs van de omzet
Kostprijs van de verkopen / Kostprijs van de omzet De kostprijs van de verkopen...
Betekenis: Kredietgeschiedenis
Kredietgeschiedenis Een kredietgeschiedenis is een verslag van iemands...
Betekenis: Kredietscore
Kredietscore Een kredietscore is een numerieke waardering die wordt gebruikt om...
Betekenis: Lasten
Lasten In de financiële context verwijst het begrip "lasten" naar...
Betekenis: Loonaangifte
Loonaangifte Een loonaangifte is een verplichte aangifte die werkgevers in...
Betekenis: Loonbelastingnummer
Loonbelastingnummer Een loonbelastingnummer is een nummer dat door de...
Betekenis: Loon in natura
Loon in natura Loon in natura is een vorm van loon die niet in geld wordt...
Betekenis: Loonheffing
Loonheffing Loonheffing is een vorm van belasting die wordt ingehouden op het...
Betekenis: Loonheffingskorting
Loonheffingskorting Loonheffingskorting is een korting op de loonheffing die...
Betekenis: Looptijd van de lening
Looptijd van de lening De looptijd van een lening is de periode waarin de lening...
Betekenis: Loonstaat
Loonstaat Een loonstaat is een overzicht van het bruto- en nettoloon van een...
Betekenis: Liquide middelen
Liquide middelen Liquide middelen zijn contant geld en andere direct beschikbare...
Betekenis: Liquiditeit
Liquiditeit Liquiditeit is een term die wordt gebruikt om de mate te beschrijven...
Betekenis: Maatschappelijk kapitaal
Maatschappelijk kapitaal Maatschappelijk kapitaal is het totale bedrag van het...
Betekenis: Management accounting
Management accounting Management accounting, ook wel management accounting en...
Betekenis: Managementrapportages
Managementrapportages Managementrapportages zijn financiële rapporten en...
Betekenis: Materiële vaste activa
Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn tastbare activa die...
Betekenis: Memo Post
Memo Post Een memo post is een boekhoudkundige term die verwijst naar een...
Betekenis: Memoriaal
Memoriaal Een memoriaal is een boekhoudkundig dagboek waarin alle...
Betekenis: M.I.S.
M.I.S. M.I.S. staat voor Management Informatie Systeem. Dit is een...
Betekenis: Minnelijk akkoord
Minnelijk akkoord Een minnelijk akkoord is een overeenkomst tussen een...
Betekenis: Moedermaatschappij
Moedermaatschappij Een moedermaatschappij is een onderneming die de meerderheid...
Betekenis: Netto omzet
Netto omzet Netto omzet is de omzet die een bedrijf behaalt na aftrek van...
Betekenis: Netto
Netto Netto is een term die wordt gebruikt om het bedrag aan te geven dat...
Betekenis: Omzet
Omzet Omzet is de totale opbrengst van de verkoop van goederen of diensten in...
Betekenis: Onbeveiligde lening
Onbeveiligde lening Een onbeveiligde lening is een lening waarbij geen onderpand...
Betekenis: Onderneming
Onderneming Een onderneming is een organisatie of bedrijf dat zich bezighoudt...
Betekenis: Onderwaarde
Onderwaarde Onderwaarde verwijst naar de situatie waarin de waarde van een...
Betekenis: Onderpand
Onderpand Een onderpand is een activum dat wordt gegeven als zekerheid voor een...
Betekenis: Onkosten
Onkosten Onkosten zijn uitgaven die worden gedaan om een bedrijf of organisatie...
Betekenis: Onkostenvergoeding
Onkostenvergoeding Een onkostenvergoeding is een bedrag dat aan een werknemer of...
Betekenis: Ontvangsten
Ontvangsten Ontvangsten zijn inkomsten of gelden die een organisatie, bedrijf of...
Betekenis: Opbrengsten
Opbrengsten Opbrengsten zijn inkomsten die worden gegenereerd door een...
Betekenis: Oproepkracht
Oproepkracht Een oproepkracht is een werknemer die op basis van een...
Betekenis: Overhead
Overhead Overhead zijn de kosten die niet direct kunnen worden toegewezen aan...
Betekenis: Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten zijn inkomsten die een...
Betekenis: Overige bedrijfsgegevens
Overige bedrijfsgegevens De term "overige bedrijfsgegevens" is vrij...
Betekenis: Overlopende posten
Overlopende posten Overlopende posten zijn posten op de balans die betrekking...
Betekenis: Participant
Participant Een participant is een persoon, bedrijf of organisatie die deelneemt...
Betekenis: Premies werknemersverzekeringen
Premies werknemersverzekeringen Premies werknemersverzekeringen zijn verplichte...
Betekenis: Primair proces
Primair proces Een primair proces is een term die wordt gebruikt in de...
Betekenis: Quick ratio
Quick ratio De quick ratio, ook wel de acid test ratio genoemd, is een...
Betekenis: Rentabiliteit
Rentabiliteit Rentabiliteit is een financiële ratio die de mate van...
Betekenis: Rentabiliteit van het eigen vermogen
Rentabiliteit van het eigen vermogen De rentabiliteit van het eigen vermogen is...
Betekenis: Rente
Rente Rente is de vergoeding die wordt betaald voor het gebruik van geleend geld...
Betekenis: Reserve
Reserve Een reserve is een deel van de winst van een onderneming dat niet wordt...
Betekenis: Resultatenrekening
Resultatenrekening Een resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening...
Betekenis: Risicodragend vermogen
Risicodragend vermogen Risicodragend vermogen verwijst naar het eigen vermogen...
Betekenis: Rekening courant
Rekening courant Een rekening courant is een bankrekening die gebruikt wordt om...
Betekenis: Schattingspost
Schattingspost Een schattingspost is een bedrag dat wordt opgenomen in de...
Betekenis: Schuldbemiddeling
Schuldbemiddeling Schuldbemiddeling is een proces waarbij een bemiddelaar of een...
Betekenis: Schuldeiser
Schuldeiser Een schuldeiser is een persoon of organisatie die geld of een andere...
Betekenis: Solvabiliteit
Solvabiliteit Solvabiliteit is een financiële ratio die aangeeft in...
Betekenis: Subboek
Subboek Een subboek is een afzonderlijk boekhoudkundig register of document...
Betekenis: Termijn
Termijn Een termijn is een tijdsperiode die gebruikt wordt om een overeenkomst...
Betekenis: Transitoria, Transitorische posten
Transitoria, Transitorische posten Transitorische posten zijn posten die...
Betekenis: Uitgaven
Uitgaven Uitgaven zijn geldbedragen die worden uitgegeven of betaald om goederen...
Betekenis: Uitstelposten
Uitstelposten Uitstelposten zijn posten op de balans die betrekking hebben op...
Betekenis: Variabele kosten
Variabele kosten Variabele kosten zijn kosten die variëren met de productie...
Betekenis: Variabele rentevoet
Variabele rentevoet Een variabele rentevoet is een rentetarief dat kan...
Betekenis: Vakantiedagen
Vakantiedagen Vakantiedagen zijn dagen waarop werknemers vrij zijn van hun werk,...
Betekenis: Vakantiegeld
Vakantiegeld Vakantiegeld is een wettelijk verplichte extra betaling die...
Betekenis: Vaste activa
Vaste activa Vaste activa zijn bezittingen van een bedrijf die langer dan een...
Betekenis: Vaste kracht
Vaste kracht Een vaste kracht is een werknemer die in dienst is bij een...
Betekenis: Vaste kosten
Vaste kosten Vaste kosten zijn de kosten die een bedrijf maakt die niet direct...
Betekenis: Vaste rentevoet
Vaste rentevoet Een vaste rentevoet is een rentepercentage dat gedurende de...
Betekenis: Vennootschap
Vennootschap Een vennootschap is een juridische entiteit die door een of meer...
Betekenis: Vennootschappelijke balans / Resultatenrekening
Vennootschappelijke balans / Resultatenrekening Een vennootschappelijke balans...
Betekenis: Verkoopboek
Verkoopboek Een verkoopboek is een financieel document dat wordt gebruikt om...
Betekenis: Verlies
Verlies Een verlies is de financiële situatie waarin de totale kosten van...
Betekenis: Verlies- en winstrekening
Verlies- en winstrekening Een verlies- en winstrekening (ook wel...
Betekenis: Vermogen
Vermogen Vermogen heeft verschillende betekenissen, maar in de context van...
Betekenis: Vlottende activa
Vlottende activa Vlottende activa zijn activa die binnen een jaar in geld kunnen...
Betekenis: Vlottende passiva
Vlottende passiva Vlottende passiva zijn passiva die binnen een jaar betaald...
Betekenis: Vordering
Vordering Een vordering is een financiële claim op een persoon, bedrijf of...
Betekenis: Voorraden
Voorraden Voorraden zijn goederen die een bedrijf in zijn bezit heeft en die...
Betekenis: Voorziening
Voorziening Een voorziening is een bedrag dat een bedrijf reserveert voor...
Betekenis: Vreemd vermogen
Vreemd vermogen Vreemd vermogen is een term die wordt gebruikt in de boekhouding...
Betekenis: Vrije ruimte
Vrije ruimte Vrije ruimte kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van...
Betekenis: Wanbetaling
Wanbetaling Een wanbetaling treedt op wanneer een persoon of organisatie niet...
Betekenis: Waarderingsgrondslagen
Waarderingsgrondslagen Waarderingsgrondslagen zijn de basisregels en principes...
Betekenis: Waardeoverdracht
Waardeoverdracht Waardeoverdracht verwijst naar het proces waarbij een...
Betekenis: WBSO
WBSO WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een...
Betekenis: Werkkapitaal
Werkkapitaal Werkkapitaal (ook wel werkkapitaal of netto-werkkapitaal genoemd)...
Betekenis: Werkkostenregeling
Werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) is een regeling van de...
Betekenis: Winst
Winst Winst is het positieve verschil tussen de opbrengsten en de kosten van een...
Betekenis: Winst- en Verliesrekening
Winst- en Verliesrekening Een winst- en verliesrekening, ook wel...
Betekenis: Dow Jones
Wat is de Dow Jones? De Dow Jones is een van de bekendste beursindices ter...
Betekenis: ZVW-premie
ZVW-premie Een werkgever moet betalen voor werknemers die in Nederland zijn...
Betekenis: Duurzaam beleggen
Wat is duurzaam beleggen? Duurzaam beleggen, ook wel bekend als duurzaam...
Betekenis: Economische groei
Wat is economische groei?  Economische groei verwijst naar de toename van...
Betekenis: Effecten
Wat zijn effecten?  Effecten, ook wel bekend als effecten of effecten,...
Betekenis: Effectenbeurs
Wat is een effectenbeurs? Een effectenbeurs, ook wel bekend als aandelenbeurs...
Betekenis: Emissie
Wat is een emissie? Emissie verwijst naar het proces waarbij nieuwe...
Betekenis: ETS
Wat is een ETS? De betekenis van ETS is "Emissiehandelssysteem" (ook...
Betekenis: ETF
Wat is een ETF? Een ETF, wat staat voor Exchange Traded Fund, is een...
Betekenis: Euroclear
Wat is euroclear? Euroclear is een financiële dienstverlener en een...
Betekenis: Ex-dividend
Wat is ex-dividend? Ex dividend is een term die wordt gebruikt om aan te geven...
Betekenis: Faillissement
Wat is een faillissement? Een faillissement is een juridische procedure...
Betekenis: Financiële planning
Wat is financiële planning? Financiële planning is het proces van...
Betekenis: Fiscale aftrekbaarheid
Wat is fiscale aftrekbaarheid? Fiscale aftrekbaarheid verwijst naar de...
Betekenis: Fondsbeheerder
Wat is een fondsbeheerder? Een fondsbeheerder is een professional of een...
Betekenis: Forward contract
Wat is een forward contract? Een forward contract, ook wel termijncontract...
Betekenis: Fysieke levering
Wat is een fysieke levering? Fysieke levering verwijst naar de daadwerkelijke...
Betekenis: Gearing
Wat is gearing?  Gearing is een financieel begrip dat verwijst naar de...
Betekenis: Geldmarkt
Wat is een geldmarkt? Een geldmarkt, ook bekend als de geldmarktsector,...
Betekenis: Goudstandaard
Wat is de goudstandaard? De goudstandaard verwijst naar een monetair systeem...
Betekenis: Grafiekpatroon
Wat is een grafiekpatroon? Een grafiekpatroon, ook wel bekend als technisch...
Betekenis: Hedgefonds
Wat is een hedgefonds? Een hedgefonds is een beleggingsfonds dat zich richt op...
Betekenis: Herwaarderingsreserve
Wat is een herwaarderingsreserve? Een herwaarderingsreserve is een...
Betekenis: High-yield obligaties
Wat zijn high-yield obligaties? High-yield obligaties, ook wel bekend als...
Betekenis: Hoofdsom
Wat is een hoofdsom? In de wereld van financiën en investeringen worden...
Betekenis: Hypotheekrente
Wat is hypotheekrente? Hypotheekrente is de rente die u betaalt over een...
Betekenis: Inflatie
Wat is inflatie? Inflatie verwijst naar de algemene stijging van de prijzen...
Betekenis: Initial public offering (IPO)
Wat is een Initial public offering (IPO)? Een Initial Public Offering (IPO), in...
Betekenis: Insolventie
Wat is insolventie? Insolventie verwijst naar de financiële situatie van...
Betekenis: Intrest
Wat is intrest? Intrest, ook wel bekend als rente, verwijst naar de vergoeding...
Betekenis: Investeerder
Wat is een investeerder? Een investeerder is een persoon, organisatie of...
Betekenis: Junk bonds
Wat zijn junk-bonds? Junk-bonds, ook wel bekend als hoogrentende obligaties of...
Betekenis: Kapitaalmarkt
Wat is een kapitaalmarkt? Een kapitaalmarkt is een financiële markt waar...
Betekenis: Koers/winstverhouding
Wat is een koers/winstverhouding?  De koers/winstverhouding, ook wel...
Betekenis: Kredietwaardigheid
Wat is kredietwaardigheid? Kredietwaardigheid verwijst naar de mate waarin een...
Betekenis: Kruisende koersen
Wat zijn kruisende koersen? Kruisende koersen, ook bekend als...
Betekenis: Leningovereenkomst
Wat is een leningovereenkomst? Een leningovereenkomst is een juridisch...
Betekenis: Leverage
Wat is leverage? Leverage, ook wel "hefboomwerking" genoemd,...
Betekenis: Margin call
Wat is een margin call? Een margin call, ook wel "margin-oproep"...
Betekenis: Marktwaarde
Wat is marktwaarde? Marktwaarde, ook wel "beurswaarde" genoemd,...
Betekenis: Mezzanine financiering
Wat is mezzanine financiering? Mezzanine financiering is een vorm van...
Betekenis: Middelen
Wat zijn middelen?  Financiële middelen verwijzen naar geld,...
Betekenis: MSCI World Index
Wat is de MSCI World Index? De MSCI World Index is een bekende wereldwijde...
Betekenis: NASDAQ
Wat is de NASDAQ? De NASDAQ is een van de bekendste Amerikaanse...
Betekenis: Nettoloon
Wat is nettoloon? Nettoloon verwijst naar het bedrag dat een werknemer...
Betekenis: Nominale waarde
Wat is nominale waarde? De nominale waarde, ook wel bekend als de par-waarde,...
Betekenis: Obligatie & obligatiehouder
Wat is een obligatiehouder? Een obligatiehouder is een persoon, bedrijf of...
Betekenis: Ondernemingswaarde
Wat is ondernemingswaarde? Ondernemingswaarde, ook wel bekend als...
Betekenis: Openingskoers
Wat is een openingskoers? De openingskoers, ook wel bekend als de...
Betekenis: Optiepremie
Wat is een optiepremie? Een optiepremie is de prijs die een belegger betaalt...
Betekenis: Overname
Wat is een overname? Een overname, ook wel bekend als een acquisitie, is een...
Betekenis: Paraplufonds
Wat is een paraplufonds? Een paraplufonds, ook wel bekend als een fonds van...
Betekenis: PEG-ratio
Wat is een PEG-ratio? De PEG-ratio (Price/Earnings to Growth ratio) is een...
Betekenis: Pensioenfonds
Wat is een pensioenfonds? Een pensioenfonds is een financiële instelling...
Betekenis: Portefeuille
Wat is een portefeuille? Een portefeuille verwijst naar de verzameling van...
Betekenis: Prijs-earningsratio (P/E-ratio)
Wat is een prijs-earningsratio (pe-ratio)? De prijs-winstverhouding (P/E...
Betekenis: Private equity
Wat is private equity? Private equity verwijst naar investeringen in bedrijven...
Betekenis: Provisie
Wat is provisie? Provisie verwijst naar een vergoeding die wordt betaald aan...
Betekenis: Recessie
Wat is een recessie? Een recessie is een periode van economische neergang...
Betekenis: Reverse stock split
Wat is een reverse stock split? Een reverse stock split, ook wel...
Betekenis: Rollover
Wat is een rollover? Een rollover verwijst naar het proces waarbij een...
Betekenis: Royalty's
Wat zijn Royalty's? Royalty's zijn vergoedingen die worden betaald aan...
Betekenis: S&P500
Wat is de S&P 500? De S&P 500, voluit de Standard & Poor's 500,...
Betekenis: Ticker symbool
Wat is een ticker symbool? Een ticker symbool, ook wel ticker code of...
Betekenis: CIK
Wat is een CIK? CIK staat voor Central Index Key. Het is een uniek...
Betekenis: SEC
Wat is de SEC? De SEC staat voor: Securities and Exchange Commission. Het is een...
Betekenis: Beleggingsadviseur
Wat is een beleggingsadviseur? Een beleggingsadviseur is een financiële...
Betekenis: Short gaan
Wat betekent "Short gaan"? Short gaan, ook bekend als short selling of...
Betekenis: Short positie
Wat is een short positie? Een short positie is positie met de...
Betekenis: speculeren
Wat is speculeren? Speculeren is een beleggingsactiviteit waarbij een individu...
Betekenis: Standdaarddeviatie
Wat is standdaarddeviatie? Standaarddeviatie is een statistische maatstaf die de...
Betekenis: staatsobligatie
Wat is een staatsobligatie? Een staatsobligatie, ook wel overheidsobligatie...
Betekenis: statuten
Wat zijn statuten? Statuten verwijzen naar de officiële documenten die de...
Betekenis: besloten vennootschap (BV)
Wat is een besloten vennootschap?  Een besloten vennootschap (BV) is een...
Wat is een Vennootschap onder firma (VOF)?
Wat is een VOF?  Een VOF staat voor een vennootschap onder firma. Het is...
Betekenis: naamloze vennootschap (NV)
Wat is een NV? Een NV staat voor een naamloze vennootschap, wat een vorm van een...
Betekenis: Stopp-loss order
Wat is een stop-loss order? Een stop-loss order is een type order dat beleggers...
Betekenis: Technische analyse
Wat is technische analyse? Technische analyse is een methode die wordt gebruikt...
Betekenis: transactiekosten
Wat zijn transactiekosten? ...
Betekenis: uitkeringspercentage
Wat betekent uitkeringspercentage? Het uitkeringspercentage, ook bekend als...
Betekenis: Uitgifteprijs
Wat is een uitgifteprijs? De uitgifteprijs verwijst naar de prijs waartegen...
Betekenis: Underperformance
Wat is underperformance? Underperformance verwijst naar een situatie waarin een...
Betekenis: Underwriter
Wat betekent underwriter? Een underwriter, ook wel bekend als een garantsteller...
Betekenis: Vastgoedbelegging
Wat is een vastgoedbelegging? Een vastgoedbelegging verwijst naar de aankoop en...
Betekenis: Verhandelbaarheid
 Wat betekent Verhandelbaarheid van aandelen? Verhandelbaarheid van...
Betekenis: Beursnotering
Wat is een beursnotering? Een beursnotering verwijst naar het proces waarbij de...
Betekenis: Spread
Wat is spread? “Bied-laat spread” is het meest voorkomende gebruik...
Betekenis: Handelsvolume
Wat is handelsvolume? Handelsvolume, ook wel bekend als handelsomzet of...
Betekenis: Volatiliteit
Wat betekent volatiliteit? Volatiliteit, in de context van financiële...
Betekenis: Waarborgmaatschappij
Wat is een waarborgmaatschappij? Een waarborgmaatschappij is een financiële...
Betekenis: Schuldenaar
Wat is een schuldenaar? Een schuldenaar is een persoon, organisatie of entiteit...
Betekenis: Kredietverstrekker
Wat is een kredietverstrekker? ...
Betekenis: winstmarge
Wat is een winstmarge? ...
Betekenis: Yield curve
Wat is yield curve? De yield curve, ook wel rentecurve genoemd, is een grafische...
Betekenis: Z-score
Wat is een Z-score? Een Z-score, ook bekend als standaardscore, is een...
Betekenis: allocatie
Wat is allocatie? Allocatie verwijst naar de toewijzing of verdeling van...
Betekenis: Amortisatie
Wat is amortisatie? Amortisatie verwijst naar de geleidelijke afbetaling of...
Betekenis: beurswaakhond
Wat is een beurswaakhond? Een beurswaakhond, ook wel bekend als een...
Betekenis: collateralized debt obligation (CDO)
Wat is een collateralized debt obligation? (CDO) Een Collateralized Debt...
Betekenis: credit default swap (CDS)
Wat is een credit default swap (CDS)? Een Credit Default Swap (CDS) is een...
Betekenis: Aandeel
Wat is een aandeel? Een aandeel, ook wel bekend als een aandelenbewijs of...
Betekenis: Aandeelhouderswaarde
Wat is aandeelhouderswaarde? Aandeelhouderswaarde, ook wel aangeduid als...
Betekenis: Aandeelhoudersvergadering
Wat is een aandeelhoudersvergadering? Een aandeelhoudersvergadering, ook wel...
Betekenis: Aanvullend pensioen
Wat is aanvullend pensioen? Aanvullend pensioen, ook bekend als tweede pijler...

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!