Finance termen logo

Betekenis: Aandeelhoudersvergadering

Wat is een aandeelhoudersvergadering?

Een aandeelhoudersvergadering, ook wel algemene vergadering (AV) genoemd, is een bijeenkomst van aandeelhouders van een bedrijf. Deze vergadering wordt periodiek gehouden (meestal jaarlijks) en heeft tot doel belangrijke beslissingen te nemen met betrekking tot het bedrijf en de belangen van de aandeelhouders. Aandeelhoudersvergaderingen zijn een essentieel onderdeel van het bestuur en de corporate governance van een bedrijf.


Tijdens een aandeelhoudersvergadering kunnen verschillende belangrijke zaken aan bod komen, waaronder:


1. **Goedkeuring van de jaarrekening:** Aandeelhouders hebben het recht om de jaarrekening van het bedrijf te beoordelen en goed te keuren. Dit omvat de winst- en verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. De jaarrekening geeft inzicht in de financiële gezondheid en prestaties van het bedrijf.


2. **Dividenduitkering:** Aandeelhouders kunnen stemmen over het uitkeren van dividend en de hoogte van het dividend dat aan hen zal worden uitgekeerd. Dividenden zijn de winstuitkeringen aan de aandeelhouders.

3. **Benoeming van bestuurders en commissarissen:** Aandeelhouders hebben vaak stemrecht bij de benoeming van bestuurders en commissarissen die het bedrijf zullen leiden en toezicht zullen houden op het management.

4. **Goedkeuring van belangrijke beslissingen:** Aandeelhouders kunnen stemmen over belangrijke bedrijfsbeslissingen, zoals fusies, overnames, veranderingen in het maatschappelijk kapitaal, en andere strategische kwesties.

5. **Beloningsbeleid voor bestuurders:** Aandeelhouders kunnen stemmen over het beloningsbeleid voor het management en bestuurders, inclusief bonussen, optieregelingen en andere vergoedingen.

6. **Andere aangelegenheden:** Aandeelhoudersvergaderingen kunnen ook andere onderwerpen bespreken, zoals rapportages van het management, de benoeming van externe auditors, en andere zaken die van belang zijn voor de aandeelhouders.

Elke aandeelhouder heeft in principe stemrecht op de aandeelhoudersvergadering, evenredig met het aantal aandelen dat hij of zij bezit. De stemmen worden meestal uitgebracht op basis van het principe "één aandeel, één stem", maar er zijn uitzonderingen afhankelijk van de juridische structuur van het bedrijf (zoals meervoudig stemrecht voor bepaalde aandelenklassen).

Aandeelhoudersvergaderingen kunnen zowel fysiek als virtueel worden gehouden, afhankelijk van de wetgeving en de voorkeuren van het bedrijf. Ze bieden aandeelhouders de mogelijkheid om betrokken te zijn bij de besluitvorming van het bedrijf en om hun rechten als mede-eigenaar uit te oefenen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!