Finance termen logo

Betekenis: Aanvullend pensioen

Wat is aanvullend pensioen?

Aanvullend pensioen, ook bekend als tweede pijler pensioen of pensioenregeling, is een pensioenvoorziening die wordt aangeboden bovenop het wettelijke basispensioen (eerste pijler) dat door de overheid wordt verstrekt. Het doel van het aanvullend pensioen is om werknemers en zelfstandigen de mogelijkheid te bieden om extra inkomen te ontvangen tijdens hun pensioenjaren, naast het basispensioen.

Kenmerken van aanvullend pensioen:

1. Werkgeversbijdragen: In veel gevallen dragen werkgevers bij aan het aanvullende pensioen van hun werknemers. Deze bijdragen kunnen een vast percentage van het salaris van de werknemer zijn of een bepaald bedrag per jaar.


2. Werknemersbijdragen: Werknemers kunnen ook bijdragen aan hun eigen aanvullende pensioen door een deel van hun salaris af te staan aan het pensioenfonds.


3. Belastingvoordelen: In sommige landen kunnen bijdragen aan aanvullende pensioenregelingen fiscaal aftrekbaar zijn, wat betekent dat werknemers en werkgevers belastingvoordelen kunnen genieten door deel te nemen aan het aanvullende pensioenplan.


4. Beleggingen: Het geld dat in de pensioenregeling wordt gestort, wordt meestal belegd om rendement te behalen en het pensioenkapitaal te laten groeien. De opbrengsten van deze beleggingen worden later gebruikt om pensioenuitkeringen aan de deelnemers te doen.


5. Uitkeringen: Tijdens het pensioen kunnen deelnemers aan het aanvullend pensioenplan periodieke uitkeringen ontvangen om hun inkomen aan te vullen naast het wettelijke basispensioen.


Het belang van aanvullend pensioen:

Het aanvullend pensioen is bedoeld om mensen in staat te stellen een hogere levensstandaard te behouden tijdens hun pensioenjaren en om een aanvulling te vormen op het vaak bescheiden wettelijke pensioen dat door de overheid wordt verstrekt. Het is belangrijk voor werknemers om zich bewust te zijn van de aanvullende pensioenregelingen die in hun land of organisatie beschikbaar zijn en om weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot hun pensioenplanning.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!