Finance termen logo

Betekenis: Achtergestelde lening

Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening is een vorm van lening waarbij de schuldeiser in geval van faillissement of liquidatie van het bedrijf achteraan in de rij staat om terugbetaling te ontvangen. Met andere woorden, bij een achtergestelde lening hebben andere schuldeisers, zoals gewone schuldeisers en obligatiehouders, voorrang bij het terugvorderen van hun geld voordat de achtergestelde lening wordt afgelost.

De term "achtergesteld" verwijst naar de positie van de schuldeiser in de hiërarchie van schuldeisers. Als het bedrijf in financiële problemen komt en activa worden verkocht om schulden af te betalen, worden eerst de schulden afbetaald aan de gewone schuldeisers en obligatiehouders, die als eersten recht hebben op de activa van het bedrijf. Pas nadat deze schulden volledig zijn afgelost, krijgt de houder van de achtergestelde lening recht op terugbetaling.

Het kenmerkende aspect van een achtergestelde lening is het hogere risico dat ermee gepaard gaat voor de schuldeiser. Omdat de terugbetaling van een achtergestelde lening pas plaatsvindt nadat andere schulden zijn afbetaald, bestaat het risico dat er niet genoeg middelen overblijven om de achtergestelde lening volledig terug te betalen. Daarom zijn achtergestelde leningen meestal hoger geprijsd in termen van rentevoeten, omdat de schuldeiser een compensatie vereist voor het nemen van een hoger risico.

Achtergestelde leningen worden vaak gebruikt door bedrijven die kapitaal nodig hebben voor expansie, herstructurering of herfinanciering. Het kan ook aantrekkelijk zijn voor investeerders die bereid zijn een hoger risico te nemen in ruil voor potentieel hogere rendementen. Het is echter belangrijk op te merken dat investeren in achtergestelde leningen risicovol kan zijn, aangezien de kans bestaat dat de lening niet volledig wordt terugbetaald in geval van financiële moeilijkheden van het bedrijf.

Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen voordat u besluit in achtergestelde leningen te investeren of deze vorm van financiering te gebruiken, zodat u een goed begrip hebt van de risico's en de mogelijke impact op uw financiële situatie.

Wat is het verschil tussen een gewone lening en een achtergestelde lening?

Een gewone lening en een achtergestelde lening zijn twee verschillende vormen van financiering die bedrijven en individuen kunnen gebruiken om kapitaal te verkrijgen. Hoewel beide leningen een overeenkomst vertegenwoordigen waarbij een geldbedrag wordt geleend en later terugbetaald, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen deze twee vormen van leningen.

Een gewone lening, ook wel bekend als een senior lening, is een lening waarbij de schuldeiser een hogere prioriteit heeft bij de terugbetaling. Dit betekent dat bij een faillissement of liquidatie van het bedrijf de schuldeisers met een gewone lening als eerste in aanmerking komen om hun geld terug te krijgen. In geval van onvermogen van de lener om de lening af te betalen, hebben de schuldeisers met een gewone lening een hogere kans om hun investering terug te krijgen in vergelijking met schuldeisers met een achtergestelde lening.

Aan de andere kant staat een achtergestelde lening, ook wel bekend als subordinatielening, lager in de rangorde van terugbetaling bij een faillissement of liquidatie. Dit betekent dat schuldeisers met een achtergestelde lening pas aan de beurt komen om terugbetaald te worden nadat de schuldeisers met gewone leningen hun geld hebben ontvangen. In het geval van financiële problemen of een faillissement kan dit betekenen dat schuldeisers met een achtergestelde lening een groter risico lopen hun investering geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Vanwege het hogere risico dat gepaard gaat met een achtergestelde lening, is het gebruikelijk dat schuldeisers met een dergelijke lening een hogere rente eisen dan bij een gewone lening. Dit hogere rendement compenseert het extra risico dat zij lopen.

Bij het verstrekken van leningen heeft een kredietverstrekker doorgaans de mogelijkheid om verschillende voorwaarden en bepalingen op te nemen in de leningsovereenkomst. Deze voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van het type lening en de onderhandelingen tussen de lener en de kredietverstrekker. Het is belangrijk voor zowel de lener als de kredietverstrekker om deze voorwaarden grondig te begrijpen voordat ze een leningsovereenkomst aangaan, zodat ze op de hoogte zijn van hun rechten en verplichtingen.

Waar staat een achtergestelde lening op de balans?

Een achtergestelde lening wordt op de balans van een bedrijf vermeld als een schuld of lening, maar met een specifieke vermelding van de "achtergestelde" status. Het wordt meestal opgenomen onder de langetermijnschulden, omdat achtergestelde leningen meestal een langere looptijd hebben. De specifieke positie op de balans kan verschillen afhankelijk van de boekhoudpraktijken van het bedrijf, maar over het algemeen zal het te vinden zijn onder de volgende posten:

  1. Langetermijnschulden: Achtergestelde leningen worden vaak opgenomen onder de langetermijnschulden van een bedrijf, naast andere langlopende leningen zoals hypotheken, obligaties of andere leningen met een langere looptijd.
  2. Subordinatie: Onder de langetermijnschulden kan er een specifieke vermelding of subcategorie zijn voor achtergestelde leningen. Dit benadrukt de lagere prioriteit van terugbetaling in vergelijking met andere schulden.

Het is belangrijk op te merken dat de exacte boekhoudkundige vermelding kan variëren afhankelijk van de boekhoudstandaarden die het bedrijf volgt en de specifieke vereisten van de toepasselijke regelgeving. Het is daarom altijd raadzaam om de jaarrekeningen en financiële rapporten van een bedrijf te raadplegen om de specifieke positie en vermelding van achtergestelde leningen op de balans te begrijpen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!