Finance termen logo

Betekenis: Aflossing

Aflossing

Aflossing verwijst naar het proces van het terugbetalen van een geleend bedrag in termijnen over een bepaalde periode. Het is een essentieel onderdeel van leningen en kredieten, waarbij de lener het geleende bedrag terugbetaalt aan de geldschieter, meestal samen met rentekosten.

Bij aflossing wordt het totale geleende bedrag, ook wel het kapitaal genoemd, terugbetaald in gelijke of regelmatige termijnen, die vaak maandelijks zijn. Elke termijn bestaat uit een deel van het geleende bedrag, dat wordt gebruikt om de schuld af te lossen, en een deel van de rente die verschuldigd is over het uitstaande bedrag.

Gedurende de looptijd van een lening, zoals een hypothecaire lening of een persoonlijke lening, wordt een aflossingsschema opgesteld waarin de termijnbedragen en de aflossingsperiode worden vastgelegd. Het aflossingsschema kan verschillende factoren omvatten, zoals de rentevoet, de looptijd van de lening en het geleende bedrag.

Bij elke aflossingstermijn neemt het uitstaande bedrag van de lening af, aangezien een deel ervan wordt terugbetaald. Hierdoor wordt de rente die in rekening wordt gebracht ook geleidelijk lager, aangezien deze wordt berekend op basis van het openstaande bedrag. Naarmate de aflossingen vorderen, neemt het aandeel van de aflossing toe, terwijl het aandeel van de rente afneemt.

Het proces van aflossing gaat door totdat het volledige geleende bedrag is terugbetaald. Op dat moment is de lening volledig afgelost en heeft de lener de schuld volledig terugbetaald aan de geldschieter.

Wat is het verschil tussen rente en aflossing?

Rente en aflossing zijn twee verschillende elementen die betrekking hebben op het terugbetalen van een lening. Hier zijn de belangrijkste verschillen tussen rente en aflossing:

Rente: Rente is de vergoeding die een lener betaalt aan de geldschieter voor het lenen van geld. Het is een percentage van het uitstaande bedrag van de lening en vertegenwoordigt de kosten van het lenen. De rente wordt periodiek berekend, meestal op basis van een jaarlijkse rentevoet, en kan maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks worden betaald, afhankelijk van de leningsovereenkomst. De rente wordt berekend op basis van het openstaande bedrag van de lening en neemt gewoonlijk af naarmate de lening wordt afgelost. Het bedrag aan rente dat wordt betaald, is doorgaans hoger in de beginfase van de lening en neemt af naarmate de lening vordert.

Aflossing: Aflossing verwijst naar het terugbetalen van het geleende bedrag in termijnen over een bepaalde periode. Het vertegenwoordigt de terugbetaling van het kapitaalgedeelte van de lening. Bij elke aflossingstermijn betaalt de lener een deel van het geleende bedrag terug, naast de rente die verschuldigd is over het uitstaande bedrag. Met elke aflossing neemt het uitstaande bedrag van de lening af. Gedurende de looptijd van de lening neemt het aandeel van de aflossing toe, terwijl het aandeel van de rente afneemt. Naarmate de aflossingen vorderen, wordt de lening geleidelijk afgelost totdat het volledige geleende bedrag is terugbetaald.

Kort samengevat is rente de vergoeding voor het lenen van geld, terwijl aflossing het proces is waarbij het geleende bedrag wordt terugbetaald. Rente is de kostenfactor die de lener betaalt aan de geldschieter, terwijl aflossing de geleidelijke vermindering van de schuld vertegenwoordigt. Beide elementen zijn belangrijk bij het beoordelen van de totale kosten en de termijnen van een lening.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!