Finance termen logo

Betekenis: Afschrijving

Afschrijving

Afschrijving is een boekhoudkundige term die wordt gebruikt om de geleidelijke waardevermindering van een materieel vast actief te beschrijven gedurende de levensduur ervan. Het is een proces waarbij de aanschafwaarde van het activum in de loop van de tijd wordt verdeeld en toegewezen aan de gebruiksjaren, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte levensduur en restwaarde van het activum. Afschrijving wordt meestal toegepast op vaste activa, zoals gebouwen, machines, voertuigen en computers. Het bedrag van de afschrijving wordt berekend op basis van de kostprijs van het activum, de levensduur van het activum en de restwaarde. Het bedrag van de afschrijving wordt elk jaar geboekt als kosten in de resultatenrekening van het bedrijf.

Er zijn verschillende methoden voor het berekenen van de afschrijving, waaronder de lineaire methode en de degressieve methode. Bij de lineaire methode wordt het bedrag van de afschrijving elk jaar berekend door de kostprijs te verminderen met de restwaarde en dit bedrag te verdelen over de levensduur van het activum. Bij de degressieve methode wordt er meer afschrijving geboekt in de eerste jaren van de levensduur van het activum en neemt de afschrijving elk jaar af.

Het doel van afschrijving is om de kosten van het activum te spreiden over de periode waarin het actief nuttig is voor het bedrijf en om de boekhoudkundige waarde van het activum te verminderen naarmate het ouder wordt. Dit helpt bedrijven om hun winst- en verliesrekeningen en balansen nauwkeurig te houden en geeft investeerders een beter beeld van de waarde van de activa van het bedrijf.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!