Finance termen logo

Betekenis: Agioreserve

Wat is een agioreserve?

Een agioreserve is een post op de balans van een bedrijf die het bedrag weergeeft dat is ontvangen van aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen boven de nominale waarde. Dit bedrag wordt ook wel uitgiftepremie of agio genoemd.

Wanneer een bedrijf aandelen uitgeeft, kan het ervoor kiezen om deze te verkopen tegen een prijs die hoger is dan de nominale waarde van de aandelen. Het bedrag dat bovenop de nominale waarde wordt betaald, wordt beschouwd als agio en wordt opgenomen in de agioreserve op de balans van het bedrijf.

De agioreserve vertegenwoordigt dus het bedrag dat beschikbaar is voor het bedrijf als extra eigen vermogen, naast het aandelenkapitaal. Het kan worden gebruikt om toekomstige investeringen te financieren, om schulden af te lossen of om dividenduitkeringen te doen aan aandeelhouders.

Is agioreserve een winstreserve?

Het is belangrijk om op te merken dat agioreserves niet hetzelfde zijn als winstreserves. Winstreserves zijn de cumulatieve winst die het bedrijf heeft verdiend en nog niet heeft uitgekeerd aan aandeelhouders, terwijl agioreserves alleen betrekking hebben op het bedrag dat is ontvangen bij de uitgifte van aandelen boven de nominale waarde.

De agioreserve kan in sommige gevallen worden gebruikt om verliezen te compenseren, maar dit hangt af van de specifieke regelgeving in het land waarin het bedrijf opereert. In veel gevallen is het echter niet toegestaan om agioreserves te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn gecreëerd, zoals het financieren van toekomstige investeringen.

Wat is agioreserve op de balans?

Agioreserve, ook wel bekend als "uitgiftepremiereserve" of "overwinst op aandelen," is een belangrijk onderdeel van het eigen vermogen van een bedrijf. Het ontstaat wanneer een bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft en deze aandelen worden verkocht tegen een prijs die hoger is dan hun nominale waarde.

Nominale waarde verwijst naar de minimale waarde die aan een aandeel wordt toegekend bij de oprichting van een bedrijf. Vaak is dit een relatief laag bedrag, bijvoorbeeld €0,01 per aandeel. Als een bedrijf aandelen uitgeeft en deze worden verkocht tegen een hogere prijs dan de nominale waarde, ontstaat er een verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde. Dit verschil wordt de agioreserve. Het doel van agioreserve is om ervoor te zorgen dat het kapitaal van het bedrijf goed is vertegenwoordigd op de balans. De agioreserve laat zien hoeveel kapitaal het bedrijf heeft opgehaald bovenop het nominale bedrag van de uitgegeven aandelen.

Wat voor reserve is agioreserve?

Agioreserve is een wettelijke reserve die wordt gevormd door het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van nieuwe aandelen. Het is een vorm van 'geplaatst kapitaal' dat beschikbaar is voor het bedrijf om te gebruiken voor verschillende doeleinden. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om een deel van hun winst te reserveren als agioreserve. Deze reserve wordt niet uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouders, maar blijft binnen het bedrijf als een vorm van eigen vermogen. Hierdoor wordt het bedrijf financieel sterker en heeft het meer middelen voor toekomstige investeringen en groei.

Is agioreserve eigen vermogen?

Ja, agioreserve maakt deel uit van het eigen vermogen van een bedrijf. Eigen vermogen vertegenwoordigt de financiële belangen die aan de eigenaren (aandeelhouders) van het bedrijf toebehoren. Het bestaat uit twee hoofdcomponenten:

  • Gestort kapitaal

    Dit is het bedrag dat aandeelhouders initieel hebben geïnvesteerd in de onderneming bij de aankoop van aandelen. Het komt overeen met de nominale waarde van de uitgegeven aandelen en eventuele uitgiftepremies die werden betaald bij het verwerven van de aandelen.
  • Agioreserve

    Zoals eerder uitgelegd, ontstaat de agioreserve wanneer aandelen worden uitgegeven en verkocht tegen een prijs die hoger is dan hun nominale waarde. Het vertegenwoordigt het bedrag dat bovenop de nominale waarde is betaald door de investeerders. Samen vormen gestort kapitaal en agioreserve het totale eigen vermogen van het bedrijf. Dit eigen vermogen is beschikbaar voor het bedrijf om te gebruiken bij het financieren van activiteiten, het aangaan van investeringen, het afdekken van schulden of om dividenduitkeringen te doen aan aandeelhouders, afhankelijk van de bedrijfsbehoeften en -beslissingen.
Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!