Finance termen logo

Betekenis: Algemene reserve

Algemene reserve 

Een algemene reserve is een post op de balans van een bedrijf die het bedrag weergeeft dat is gereserveerd voor algemene bedrijfsdoeleinden. Dit is een soort reserve die door een bedrijf wordt aangehouden als een buffer voor onvoorziene uitgaven of om toekomstige investeringen te financieren. 

De algemene reserve wordt gevormd door het overboeken van een deel van de winst van het bedrijf naar deze reserve. Het is een vorm van eigen vermogen en wordt beschouwd als een onderdeel van het totale eigen vermogen van het bedrijf. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om een algemene reserve te behouden als een manier om hun financiële stabiliteit te vergroten. Het kan worden gebruikt om verliezen te compenseren of om toekomstige investeringen te financieren, zonder dat het bedrijf extra schulden hoeft aan te gaan. Het kan ook worden gebruikt om dividenduitkeringen te doen aan aandeelhouders. 

In sommige gevallen kan een bedrijf besluiten om een deel van de algemene reserve te gebruiken om bestaande schulden af te lossen of om nieuwe investeringen te doen. Dit kan echter alleen worden gedaan als het bedrijf voldoet aan bepaalde wettelijke eisen en als de raad van bestuur van het bedrijf akkoord gaat met deze beslissing. 

Het is belangrijk om op te merken dat de algemene reserve niet hetzelfde is als de agioreserve of de winstreserve. De agioreserve vertegenwoordigt het bedrag dat is ontvangen bij de uitgifte van aandelen boven de nominale waarde, terwijl de winstreserve de cumulatieve winst weergeeft die het bedrijf heeft verdiend en nog niet heeft uitgekeerd aan aandeelhouders.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!