Finance termen logo

Betekenis: Amortisatie

Wat is amortisatie?

Amortisatie verwijst naar de geleidelijke afbetaling of afschrijving van een schuld of kosten over een bepaalde periode. Het is een financieel concept dat vaak wordt gebruikt bij leningen, investeringen of activa die in de loop van de tijd in waarde verminderen.

Hier zijn enkele veelvoorkomende toepassingen van amortisatie:

1. Leningen: Bij het aflossen van een lening wordt het geleende bedrag meestal terugbetaald in termijnen, inclusief rente, over een bepaalde periode. Elke termijn omvat een deel van de hoofdsom van de lening en de rentekosten. Naarmate de lening vordert, neemt het bedrag dat aan rente wordt betaald af, terwijl het aandeel van de hoofdsom toeneemt. Dit proces wordt amortisatie van de lening genoemd.

2. Activawaarde: Bij het afschrijven van activa wordt de aanschafwaarde van het actief, zoals machines, voertuigen of gebouwen, in de boekhouding over een bepaalde periode verminderd. Dit gebeurt omdat activa in waarde verminderen na verloop van tijd als gevolg van slijtage, veroudering of technologische veranderingen. De afschrijving kan lineair zijn, waarbij een gelijk bedrag elk jaar wordt afgeschreven, of volgens andere methoden zoals degressieve afschrijving.

3. Immateriële activa: Voor immateriële activa, zoals octrooien, licenties of auteursrechten, kan amortisatie worden toegepast om de kosten van deze activa in de boekhouding over een bepaalde periode te spreiden. Hierdoor wordt erkend dat de waarde van dergelijke activa na verloop van tijd afneemt.

Amortisatie wordt gebruikt om de financiële lasten of kosten in de tijd te spreiden en zo een nauwkeuriger beeld te geven van de werkelijke financiële impact van een lening, investering of activa. Het helpt bedrijven en individuen bij het plannen van hun financiële verplichtingen en het beheren van de waardevermindering van hun activa.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!