Finance termen logo

Betekenis: Asset management

Wat is asset management?

Asset management , ook wel vermogensbeheer genoemd, verwijst naar het beheer en de optimalisatie van activa (assets) om de waarde ervan te maximaliseren en de doelstellingen van een individu, bedrijf of instelling te bereiken. Het omvat het beheer van verschillende soorten activa, zoals financiële activa, onroerend goed, investeringen en andere waardevolle bezittingen.

Bij asset management is het doel om de prestaties en het rendement van de activa te verbeteren, rekening houdend met verschillende factoren zoals risicotolerantie, liquiditeitsbehoeften, doelstellingen op lange termijn en marktomstandigheden. Het omvat het nemen van weloverwogen beslissingen over de allocatie van activa, het selecteren van geschikte beleggingsinstrumenten, het diversifiëren van de portefeuille en het bewaken van de prestaties van de activa.

Het asset managementproces omvat vaak de volgende stappen:

  1. Strategische planning: Het bepalen van de doelstellingen, risicotolerantie en lange-termijnstrategie voor het beheer van de activa.
  2. Asset allocatie: Het verdelen van het beleggingskapitaal over verschillende activaklassen, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en cash, om een evenwichtige portefeuille samen te stellen die overeenkomt met de doelstellingen en risicobereidheid.
  3. Portefeuillebeheer: Het actief beheren van de portefeuille door middel van het selecteren, kopen en verkopen van beleggingsinstrumenten om het rendement te optimaliseren en het risico te beheersen.
  4. Risicobeheer: Het identificeren en beheren van de risico's verbonden aan de activa, zoals marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico, om de kapitaalwaarde te beschermen.
  5. Monitoring en rapportage: Het volgen van de prestaties van de activa, het beoordelen van de portefeuille tegen de doelstellingen en het verstrekken van regelmatige rapportage aan de belegger of belanghebbenden.

Asset management kan worden uitgevoerd door individuen, financiële instellingen zoals banken en beleggingsmaatschappijen, vermogensbeheerders en pensioenfondsen. Het doel is om op een georganiseerde en professionele manier de activa te beheren en te streven naar het behalen van de gewenste financiële resultaten en doelen op lange termijn.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!