Finance termen logo

Betekenis: Balans

Balans

De balans is een financieel overzicht dat de financiële positie van een bedrijf op een bepaald moment weergeeft. Het is een momentopname van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming. De balans geeft dus inzicht in wat een bedrijf heeft (activa), wat het bedrijf verschuldigd is (passiva) en wat de eigenaren hebben geïnvesteerd (eigen vermogen).

Aan de linkerkant van de balans staan de activa, die aangeven wat het bedrijf bezit. Dit omvat onder andere kas, banktegoeden, voorraden, gebouwen en machines. Aan de rechterkant van de balans staan de passiva, die aangeven wat het bedrijf verschuldigd is. Dit omvat onder andere crediteuren, leningen en belastingen. Het eigen vermogen staat ook aan de rechterkant van de balans en vertegenwoordigt de investeringen van de eigenaren van het bedrijf.

Het totaal van de activa aan de linkerkant van de balans moet gelijk zijn aan het totaal van de passiva en het eigen vermogen aan de rechterkant van de balans. Dit wordt de balansvergelijking genoemd en het is de basis van de boekhouding. De balans is dus een belangrijk hulpmiddel voor investeerders, crediteuren en managers om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!