Finance termen logo

Betekenis: Bankgarantie

Bankgarantie 

Een bankgarantie is een schriftelijke verklaring van een bank waarin staat dat de bank een bepaald bedrag zal betalen aan een begunstigde als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een bankgarantie wordt meestal afgegeven om financiële zekerheid te bieden aan een derde partij, bijvoorbeeld bij de uitvoering van een overeenkomst of bij de betaling van een borgsom. 

Een bankgarantie kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij een huurovereenkomst, waarbij de huurder een bankgarantie verstrekt aan de verhuurder als zekerheid voor de betaling van de huur. Als de huurder in gebreke blijft, kan de verhuurder de bankgarantie inroepen om het verschuldigde bedrag te ontvangen. 

Een bankgarantie kan ook worden gebruikt bij de uitvoering van een contract, waarbij een opdrachtgever een bankgarantie kan vragen van de opdrachtnemer als zekerheid voor de nakoming van de overeenkomst. Als de opdrachtnemer in gebreke blijft, kan de opdrachtgever de bankgarantie inroepen om een vergoeding te ontvangen voor de geleden schade. 

Het afgeven van een bankgarantie brengt meestal kosten met zich mee voor de aanvrager, zoals provisiekosten of administratiekosten.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!