Finance termen logo

Betekenis: besloten vennootschap (BV)

Wat is een besloten vennootschap?

Een besloten vennootschap (BV) is een vorm van een rechtspersoon in het Nederlandse ondernemingsrecht. Het is een bedrijfsvorm waarbij het kapitaal verdeeld is in aandelen en waarbij de aandeelhouders niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Een BV wordt opgericht door één of meerdere personen die aandeelhouder zijn en kan worden gebruikt voor verschillende soorten ondernemingen, variërend van kleine familiebedrijven tot grote ondernemingen.

Wat zijn de kenmerken van een BV?

Belangrijke kenmerken van een besloten vennootschap (BV) zijn onder andere:

  1. Beperkte aansprakelijkheid: De aandeelhouders van een BV zijn over het algemeen niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de vennootschap. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot hun inbreng in het kapitaal van de BV.
  2. Aandelenkapitaal: Een BV is verdeeld in aandelen, die het eigendom van de vennootschap vertegenwoordigen. Aandeelhouders hebben aanspraak op een deel van de winst en hebben stemrecht bij belangrijke beslissingen.
  3. Oprichtingsvereisten: De oprichting van een BV vereist een notariële akte, waarin de statuten van de vennootschap worden opgenomen. Hierin worden onder andere de naam van de BV, het doel, de aandelenstructuur en het bestuur vastgelegd.
  4. Bestuur: Een BV heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de vennootschap. Het bestuur kan bestaan uit één of meer bestuurders, die al dan niet aandeelhouder hoeven te zijn.
  5. Jaarrekening en publicatieplicht: Een BV heeft de verplichting om jaarlijks een jaarrekening op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit stelt belanghebbenden, zoals crediteuren en investeerders, in staat om inzicht te krijgen in de financiële situatie van de BV.

Wat is het voordeel van een BV?

Een BV biedt flexibiliteit en bescherming voor ondernemers, omdat het de mogelijkheid biedt om een bedrijf op te richten met beperkte persoonlijke aansprakelijkheid. Het oprichten en beheren van een BV is echter onderworpen aan specifieke wettelijke vereisten en verplichtingen, en het is vaak raadzaam om professioneel advies in te winnen bij het opzetten en beheren van een BV.

Waarom overgaan naar een BV ?

De meeste ondernemers richten een BV op omdat dit fiscaal interessanter is dan een eenmanszaak bij een jaarwinst van tussen de ongeveer €100.000 en €120.000 euro. Ook wordt deze rechtsvorm verkozen boven een eenmanszaak of VOF vanwege een stukje risicospreiding. Door middel van een holding structuur kan de ondernemer zijn risico spreiden en zal het minder invloed hebben op het totale vermogen van de bedrijfseigenaar wanneer de BV failliet gaat. Je kunt ook met terugwerkende kracht overgaan naar een BV, wanneer het blijkt dat je winst positiever uitvalt dan verwacht kan dit fiscaal gunstig zijn.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!