Finance termen logo

Betekenis: Boekjaar

Boekjaar 

Een boekjaar is de periode waarin een bedrijf zijn financiële administratie bijhoudt en zijn financiële overzichten opstelt, zoals de winst- en verliesrekening, de balans en de kasstroomoverzichten. Het boekjaar kan worden vastgesteld door het bedrijf zelf of door wettelijke voorschriften. 

Vaststellen van een boekjaar

Een boekjaar hoeft niet samen te vallen met het kalenderjaar en kan variëren in lengte, afhankelijk van het beleid van het bedrijf. In sommige landen is het boekjaar bij wet vastgelegd en is het bijvoorbeeld gelijk aan het kalenderjaar of loopt het van 1 juli tot 30 juni. 

Het vaststellen van een boekjaar is belangrijk omdat het bedrijf op basis daarvan zijn financiële overzichten opstelt en deze gebruikt voor het nemen van financiële beslissingen. Daarnaast kunnen investeerders, crediteuren en andere belanghebbenden de financiële overzichten van een bedrijf gebruiken om inzicht te krijgen in de financiële prestaties en positie van het bedrijf. 

Het boekjaar eindigt meestal met het opstellen van de jaarrekening en het afleggen van verantwoording aan de aandeelhouders, wettelijke instanties of andere belanghebbenden. Na afloop van het boekjaar begint het nieuwe boekjaar, waarin het bedrijf opnieuw zijn financiële administratie bijhoudt en zijn financiële overzichten opstelt.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!