Finance termen logo

Betekenis: Boekwaarde

Boekwaarde 

De boekwaarde is de waarde van een actief of bezitting zoals die in de boekhouding van een bedrijf wordt bijgehouden. Het is de oorspronkelijke aanschafprijs of de historische kostprijs van het actief minus eventuele afschrijvingen of waardedalingen als gevolg van waardevermindering of veroudering. 

Waarvoor is een boekwaarde?

De boekwaarde van een activum is belangrijk omdat het gebruikt wordt om de waarde van een bedrijf of organisatie te bepalen. De boekwaarde kan echter verschillen van de werkelijke marktwaarde van het activum, vooral als er sprake is van marktschommelingen of veranderingen in de economische omstandigheden. Het is daarom belangrijk om de boekwaarde van activa te vergelijken met de marktwaarde om een beter beeld te krijgen van de financiële positie van een bedrijf. 

De boekwaarde wordt ook gebruikt bij het berekenen van de afschrijvingskosten van activa over de levensduur ervan. Afschrijving is het proces waarbij de waarde van een activum geleidelijk wordt afgeschreven over een bepaalde periode om de uiteindelijke restwaarde van het activum aan het einde van zijn levensduur te bepalen. 

Als de boekwaarde van een activum hoger is dan de werkelijke marktwaarde, kan er sprake zijn van een boekwaardeoverschot of een boekwaardevermindering als de boekwaarde lager is dan de werkelijke marktwaarde. In dit geval moet er mogelijk een afwaardering plaatsvinden om de waarde van het activum in overeenstemming te brengen met de werkelijke marktwaarde.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!