Finance termen logo

Betekenis: Cijfermatig ondernemingsplan

Wat is een cijfermatig ondernemingsplan?

Een cijfermatig ondernemingsplan is een document waarin de financiële aspecten van een onderneming worden beschreven en gepresenteerd. Het richt zich voornamelijk op de cijfermatige informatie, zoals prognoses, budgetten, financiële analyses en financiële doelstellingen.

In een cijfermatig ondernemingsplan worden verschillende financiële aspecten behandeld, waaronder:

 1. Omzetprognoses: Het plan bevat een schatting van de verwachte omzet op basis van marktonderzoek, concurrentieanalyse en groeiverwachtingen. Hierbij kunnen verschillende scenario's en groeipercentages worden meegenomen.
 2. Kostenstructuur: Het beschrijft de verwachte kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten, zoals personeelskosten, huur, materiaalkosten, marketingkosten en andere operationele uitgaven. Deze kosten worden vaak gepresenteerd als een gedetailleerde kostenraming.
 3. Investeringen: Het ondernemingsplan kan ook de geplande investeringen en kapitaaluitgaven van de onderneming beschrijven. Dit omvat de aanschaf van bedrijfsmiddelen, inventaris, technologie, marketingcampagnes en andere investeringen die nodig zijn om het bedrijf op te zetten of te laten groeien.
 4. Financiering: Het cijfermatig ondernemingsplan geeft inzicht in de financieringsbehoefte van de onderneming. Het beschrijft hoe de financiering zal worden verkregen, zoals eigen vermogen, leningen, subsidies of andere vormen van financiering. Hierbij worden vaak ook de terugbetalingsvoorwaarden en de financiële risico's besproken.
 5. Financiële prognoses: Het plan bevat financiële prognoses, zoals winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten. Deze prognoses geven een beeld van de verwachte financiële prestaties van de onderneming over een bepaalde periode, meestal voor de komende drie tot vijf jaar.

Een cijfermatig ondernemingsplan is belangrijk omdat het inzicht geeft in de financiële levensvatbaarheid van een onderneming en helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen met betrekking tot investeringen, financiering en operationele planning. Het dient ook als een communicatiemiddel naar potentiële investeerders, financiële instellingen en andere belanghebbenden, om hen een duidelijk beeld te geven van de financiële vooruitzichten van het bedrijf.

Welke 6 onderdelen kent een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan bestaat doorgaans uit de volgende zes onderdelen:

 1. Samenvatting: Dit is een beknopte introductie van het ondernemingsplan waarin de belangrijkste punten en doelstellingen van de onderneming worden uiteengezet. Het geeft een overzicht van het bedrijfsconcept, de markt, de financiële vooruitzichten en de strategieën.
 2. Bedrijfsbeschrijving: Dit gedeelte geeft een gedetailleerde beschrijving van het bedrijf, zoals de rechtsvorm, de missie, de visie en de kernwaarden. Het bevat ook informatie over de producten of diensten die worden aangeboden, de doelmarkt, het concurrentielandschap en de unieke waardepropositie van het bedrijf.
 3. Marktanalyse: In dit onderdeel wordt de markt waarin het bedrijf opereert grondig geanalyseerd. Het omvat informatie over de doelmarkt, de grootte van de markt, de trends, het gedrag van de consumenten, de concurrentie en de kansen en bedreigingen in de markt. Het doel is om een goed begrip te krijgen van de markt en de positie van het bedrijf daarin.
 4. Organisatiestructuur en managementteam: Hier wordt de interne structuur van het bedrijf beschreven, inclusief de organisatiestructuur, de rollen en verantwoordelijkheden van het managementteam en eventuele adviseurs of partners. Het benadrukt de competenties en ervaring van het team en toont aan hoe de leiderschapscapaciteiten bijdragen aan het succes van het bedrijf.
 5. Marketing- en verkoopstrategie: Dit gedeelte beschrijft de strategieën voor marketing en verkoop om potentiële klanten aan te trekken en omzet te genereren. Het omvat informatie over het productaanbod, de prijsstelling, de distributiekanalen, de promotiestrategieën en het klantenacquisitieplan. Het doel is om een duidelijk beeld te geven van hoe het bedrijf zijn producten of diensten op de markt zal brengen en hoe het klanten zal bereiken.
 6. Financiële prognoses en planning: In dit onderdeel worden de financiële aspecten van het bedrijf behandeld. Het bevat gedetailleerde financiële prognoses, zoals winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten, evenals informatie over de financieringsbehoefte, de investeringsplannen en de verwachte rendementen. Het biedt inzicht in de financiële levensvatbaarheid van het bedrijf en helpt bij het nemen van beslissingen op basis van financiële overwegingen.

Elk van deze onderdelen draagt bij aan een alomvattend beeld van het bedrijf en helpt ondernemers bij het plannen, structureren en communiceren van hun zakelijke ideeën en strategieën.


Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!