Finance termen logo

Betekenis: Consolidatie

Wat is consolidatie?

Consolidatie verwijst naar het samenvoegen of combineren van meerdere entiteiten, zoals bedrijven, dochterondernemingen of financiële overzichten, tot één geheel. Het is een boekhoudkundig proces waarbij de financiële resultaten en activa van verschillende dochterondernemingen of bedrijfsonderdelen worden gecombineerd om een geconsolideerd overzicht te creëren.

Bij consolidatie worden de individuele financiële overzichten van de afzonderlijke entiteiten geaggregeerd en aangepast om de financiële positie, de resultaten en de kasstromen van het gehele geconsolideerde bedrijf weer te geven. Dit wordt gedaan om een beter beeld te krijgen van de financiële prestaties en de totale waarde van het bedrijf, met inbegrip van de resultaten en activa van dochterondernemingen.

Consolidatie wordt meestal toegepast wanneer een moedermaatschappij de meerderheid van de aandelen bezit of zeggenschap heeft over andere entiteiten. Het doel van consolidatie is om een nauwkeurig beeld te geven van de totale financiële situatie van het gehele bedrijf, zodat belanghebbenden, zoals aandeelhouders, investeerders, crediteuren en toezichthouders, een duidelijk inzicht krijgen in de financiële prestaties en positie van de groep als geheel.

Bij consolidatie worden verschillende stappen gevolgd, waaronder het elimineren van intercompany-transacties en het aanpassen van de financiële gegevens om consistentie en nauwkeurigheid te waarborgen. Het geconsolideerde overzicht omvat doorgaans een geconsolideerde balans, een geconsolideerde winst- en verliesrekening en een geconsolideerd kasstroomoverzicht.

Consolidatie biedt voordelen zoals een beter inzicht in de totale prestaties van het bedrijf, de mogelijkheid om synergieën en efficiëntievoordelen te identificeren, en een geconsolideerd overzicht dat nuttig is voor externe rapportage en analyse. Het is een belangrijk instrument voor bedrijven om hun financiële situatie op geconsolideerd niveau te begrijpen en te communiceren met belanghebbenden.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!