Finance termen logo

Betekenis: Couponrente

Wat is couponrente?

Couponrente, ook wel bekend als couponrente of rentevoet, verwijst naar de rente die een obligatiehouder ontvangt op zijn investering. Het vertegenwoordigt het periodieke inkomen dat een obligatie genereert voor de obligatiehouder gedurende de looptijd van de obligatie.

Wanneer een obligatie wordt uitgegeven, wordt er een bepaalde rentevoet vastgesteld, die bekend staat als de couponrente. Deze rentevoet wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde van de obligatie. De couponrente kan een vast percentage zijn gedurende de looptijd van de obligatie, of het kan variëren afhankelijk van de voorwaarden van de obligatie.

De couponrente wordt doorgaans jaarlijks of halfjaarlijks uitbetaald aan de obligatiehouder als een vast bedrag per obligatie. Het bedrag van de couponrente wordt berekend door het nominale bedrag van de obligatie te vermenigvuldigen met de couponrente. Bijvoorbeeld, als een obligatie een nominale waarde heeft van €1.000 en een couponrente van 5%, zal de jaarlijkse couponrente €50 bedragen.

De obligatiehouder ontvangt de couponrente gedurende de looptijd van de obligatie totdat deze volledig wordt terugbetaald. Aan het einde van de looptijd wordt de nominale waarde van de obligatie terugbetaald aan de obligatiehouder, wat ook bekend staat als de hoofdsom.

De couponrente speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het rendement op een obligatie-investering. Het rendement wordt berekend op basis van zowel de couponrente als de eventuele koersveranderingen van de obligatie op de secundaire markt. Hoe hoger de couponrente, hoe hoger het periodieke inkomen dat een obligatiehouder ontvangt en hoe hoger het potentiële rendement op de investering.

Het is belangrijk op te merken dat de couponrente wordt beïnvloed door de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling, de looptijd van de obligatie en de marktomstandigheden. Obligaties met een hogere kredietwaardigheid hebben doorgaans lagere couponrentes, terwijl obligaties met een hoger risico vaak hogere couponrentes bieden om investeerders aan te trekken.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!