Finance termen logo

Betekenis: credit default swap (CDS)

Wat is een credit default swap (CDS)?

Een Credit Default Swap (CDS) is een financieel derivaatcontract tussen twee partijen, waarbij de ene partij (de koper van de CDS) bescherming koopt tegen het risico van wanbetaling op een bepaalde schuld van een derde partij (de referentie-entiteit). De andere partij (de verkoper van de CDS) verstrekt deze bescherming in ruil voor periodieke premiebetalingen.

In een CDS-overeenkomst komt de koper van de CDS overeen om periodieke premies aan de verkoper te betalen. In ruil daarvoor is de verkoper verplicht om een vergoeding te betalen aan de koper als er sprake is van een "credit event" met betrekking tot de referentie-entiteit. Een credit event kan bijvoorbeeld het niet nakomen van betalingsverplichtingen, faillissement of herstructurering van de schuld van de referentie-entiteit zijn.

Als zich een credit event voordoet, kan de koper van de CDS de nominale waarde van de schuld van de referentie-entiteit opeisen van de verkoper. Dit stelt de koper in staat om het verlies te compenseren dat hij zou lijden als gevolg van de wanbetaling van de referentie-entiteit.

CDS-contracten worden voornamelijk gebruikt door beleggers om zich te beschermen tegen het risico van wanbetaling op schulden. Ze kunnen ook worden gebruikt voor speculatieve doeleinden, waarbij beleggers wedden op het optreden van een credit event en hopen winst te maken door de premies te ontvangen zonder daadwerkelijk schulden te bezitten.

CDS-markten zijn complex en kunnen grote risico's met zich meebrengen. In het verleden zijn er zorgen gerezen over de mate van transparantie en regulering van deze markten. Het gebruik van CDS-contracten heeft, net als CDO's, ook invloed gehad op de wereldwijde financiële markten, met name tijdens de financiële crisis van 2007-2008, waarbij de complexiteit en omvang van CDS-posities bijdroegen aan de verspreiding van risico's en de impact van de crisis vergrootten.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!