Finance termen logo

Betekenis: Crediteuren

Crediteuren 

Crediteuren zijn personen of bedrijven aan wie een onderneming nog geld verschuldigd is voor goederen of diensten die op krediet zijn gekocht. Crediteuren zijn dus eigenlijk de tegenhangers van debiteuren, die juist geld verschuldigd zijn aan de onderneming. 

Crediteuren zijn een belangrijk onderdeel van de financiële administratie van een bedrijf. Het is van belang om een goed overzicht te hebben van alle crediteuren en de bedragen die nog betaald moeten worden, om zo te voorkomen dat facturen te laat betaald worden of dat er betalingsachterstanden ontstaan.

Voorbeeld van een crediteur

Stel dat een bedrijf voor €10.000 aan producten koopt van een leverancier, maar deze nog niet direct betaalt. Dan wordt de leverancier gezien als een crediteur van het bedrijf. Het bedrag van €10.000 komt op de balans van het bedrijf te staan als schuld aan de crediteur. De betaling aan de crediteur zal later uit de kasstroom van het bedrijf voldaan worden. 

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!