Finance termen logo

Betekenis: Current ratio

Current ratio

De current ratio is een financiële ratio die de verhouding weergeeft tussen de vlottende activa (current assets) en de kortlopende schulden (current liabilities) van een onderneming. Het is een maatstaf voor de liquiditeit van een bedrijf en geeft aan in hoeverre het bedrijf in staat is om op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.

Hoe bereken je de current ratio?

De current ratio wordt berekend door de totale vlottende activa van een bedrijf te delen door de totale kortlopende schulden. Een current ratio van 1:1 of hoger wordt over het algemeen als gezond beschouwd, omdat dit betekent dat het bedrijf in staat is om al haar kortlopende schulden af te lossen met haar vlottende activa. Een current ratio van minder dan 1:1 duidt erop dat het bedrijf mogelijk moeite heeft om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.

Bij het interpreteren van de current ratio moet wel rekening gehouden worden met het type bedrijf en de branche waarin het opereert. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven in de detailhandel vaak een lagere current ratio hebben dan bedrijven in de dienstverlening, omdat zij vaak een hogere omloopsnelheid van hun voorraad hebben.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!