Finance termen logo

Betekenis: Debiteurenboek

Wat is een debiteurenboek?

Een debiteurenboek is een onderdeel van de administratie van een bedrijf waarin de openstaande facturen van debiteuren worden bijgehouden. Het debiteurenboek bevat informatie over de naam en adresgegevens van de debiteur, het factuurnummer, de factuurdatum, het bedrag van de factuur en de betalingstermijn.

Het debiteurenboek geeft een overzicht van de openstaande vorderingen van een bedrijf en wordt gebruikt om het debiteurensaldo bij te houden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het totaalbedrag van alle openstaande vorderingen, het bedrag dat binnen de betalingstermijn voldaan moet worden en het bedrag dat na de betalingstermijn nog niet betaald is.

Een goed debiteurenbeheer is belangrijk voor een bedrijf, omdat het tijdig innen van openstaande vorderingen bijdraagt aan de liquiditeit en solvabiliteit van een bedrijf. Bedrijven kunnen hiervoor verschillende maatregelen nemen, zoals het versturen van herinneringen en aanmaningen of het inschakelen van een incassobureau om de openstaande vorderingen alsnog te innen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!