Finance termen logo

Betekenis: Derivaten

Wat zijn derivaten?

Derivaten zijn financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan een onderliggende activa, zoals aandelen, obligaties, valuta, grondstoffen of indexen. Ze worden gebruikt om risico's te beheren of om te speculeren op prijsbewegingen van deze onderliggende activa.

Derivaten zijn contracten tussen twee partijen, waarbij de waarde van het contract afhangt van de waarde van de onderliggende activa. De twee meest voorkomende soorten derivaten zijn opties en futures.

  • Opties: Een optie geeft de houder het recht, maar niet de verplichting, om een onderliggende activa te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een bepaalde periode. Opties worden vaak gebruikt om te speculeren op prijsbewegingen, maar ook om risico's af te dekken.
  • Futures: Een future is een contract waarbij twee partijen afspreken om een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende activa te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een specifieke datum in de toekomst. Futures worden vaak gebruikt om te handelen in grondstoffen, valuta's en financiële instrumenten.

Derivaten kunnen verschillende doeleinden hebben, zoals het beheren van risico's, het beschermen tegen prijsschommelingen, het verbeteren van rendementen of het speculeren op marktbewegingen. Ze kunnen complex zijn en vereisen vaak kennis en expertise om ze op een effectieve manier te gebruiken.

Het is belangrijk op te merken dat derivaten risicovolle financiële instrumenten zijn en dat ze niet geschikt zijn voor alle beleggers. Ze kunnen aanzienlijke verliezen met zich meebrengen als ze niet op de juiste manier worden gebruikt. Het is daarom belangrijk om voldoende kennis en begrip te hebben voordat men besluit derivaten te verhandelen of te gebruiken.

Crypto gerelateerde derivaten

In de context van cryptovaluta verwijzen derivaten naar financiële instrumenten die zijn gebaseerd op cryptocurrencies, zoals Bitcoin, Ethereum en andere digitale assets. Deze derivaten stellen beleggers in staat om te handelen in de prijsbewegingen van cryptocurrencies zonder daadwerkelijk de onderliggende activa te bezitten.

De meest voorkomende vorm van derivaten in de cryptowereld zijn crypto futures en crypto-opties.

  • Crypto futures: Crypto futures zijn contracten waarbij twee partijen overeenkomen om een specifieke hoeveelheid cryptocurrency te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum. Hierbij kunnen beleggers speculeren op de toekomstige prijsstijgingen of -dalingen van cryptocurrencies zonder ze daadwerkelijk te bezitten. Crypto futures stellen handelaren in staat om zowel long (kopen) als short (verkopen) posities in te nemen, afhankelijk van hun verwachtingen van de markt.
  • Crypto-opties: Crypto-opties zijn contracten die de koper het recht geven om een cryptocurrency te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een specifieke periode. Met crypto-opties kunnen beleggers speculeren op de prijsvolatiliteit van cryptocurrencies en winst maken op basis van hun voorspellingen.

Crypto-derivaten bieden beleggers de mogelijkheid om te profiteren van prijsbewegingen in de crypto-markt zonder daadwerkelijk cryptocurrencies te bezitten. Ze kunnen gebruikt worden om risico's af te dekken, portefeuilles te diversifiëren, rendementen te verbeteren of om te speculeren op marktbewegingen. Het is echter belangrijk op te merken dat het handelen in crypto-derivaten complex is en gepaard kan gaan met aanzienlijke risico's. Beleggers moeten voldoende kennis en begrip hebben van zowel de crypto-markt als de werking van derivaten voordat ze eraan deelnemen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!