Betekenis: Enkelvoudige balans / Resultatenrekening

Enkelvoudige balans / Resultatenrekening

Een enkelvoudige balans en resultatenrekening zijn financiële overzichten die de financiële positie en prestaties van een bedrijf laten zien.

Een enkelvoudige balans, ook wel bekend als de balans of de staat van activa en passiva, geeft een momentopname van de financiële positie van een bedrijf op een bepaald moment. Het toont de activa van het bedrijf (zoals kas, inventaris, onroerend goed, enz.) en de passiva (zoals leningen, crediteuren, belastingen, enz.).

Een enkelvoudige resultatenrekening, ook wel bekend als de winst- en verliesrekening of de staat van baten en lasten, laat zien hoeveel inkomsten een bedrijf heeft gegenereerd en hoeveel het heeft uitgegeven over een bepaalde periode, zoals een kwartaal of een jaar. Het toont de omzet van het bedrijf, verminderd met de kosten, en het uiteindelijke nettoresultaat (of winst of verlies).

Enkelvoudige balans en resultatenrekening zijn enkele van de belangrijkste financiële overzichten voor bedrijven en worden gebruikt om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen, investeringsbeslissingen te nemen en de prestaties van het bedrijf te volgen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!