Finance termen logo

Betekenis: Fysieke levering

Wat is een fysieke levering?

Fysieke levering verwijst naar de daadwerkelijke overdracht van een onderliggend goed van de ene partij naar de andere, zoals afgesproken in een financiële transactie of contract. Het houdt in dat het onderliggende goed, zoals een grondstof of een product, fysiek wordt overgedragen aan de koper.

Bij fysieke levering vindt er een daadwerkelijke overdracht plaats van het goed van de verkoper naar de koper. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de grondstof wordt geleverd aan de fysieke locatie van de koper, zoals een magazijn of een fabriek. Het kan ook betrekking hebben op de levering van een tastbaar product aan de consument, zoals bij online winkelen.

Fysieke levering is van toepassing bij verschillende soorten transacties. Bijvoorbeeld, in de handel in grondstoffen kan fysieke levering plaatsvinden wanneer de koper daadwerkelijk de grondstoffen ontvangt, zoals olie, goud of landbouwproducten. Ook bij de handel in goederen, zoals auto's, apparatuur of andere tastbare producten, kan fysieke levering plaatsvinden.

Het concept van fysieke levering staat in contrast met contante afwikkeling, waarbij er geen feitelijke overdracht van het onderliggende goed plaatsvindt, maar in plaats daarvan wordt de waarde ervan in geld afgewikkeld. Bij contante afwikkeling ontvangt de koper bijvoorbeeld het equivalent van de waarde van het onderliggende goed in geld, zonder dat het daadwerkelijk fysiek wordt geleverd.

Fysieke levering kan belangrijk zijn voor partijen die daadwerkelijk het onderliggende goed willen ontvangen of gebruiken, zoals producenten of fabrikanten. Het kan ook een rol spelen bij het voldoen aan contractuele verplichtingen of bij het handhaven van de integriteit van de markt, met name bij grondstoffenhandel.

Het is belangrijk om de specifieke voorwaarden met betrekking tot fysieke levering goed te begrijpen voordat je deelneemt aan een transactie of contract. Deze voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van de aard van het onderliggende goed en de specifieke overeenkomst tussen de betrokken partijen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!