Finance termen logo

Betekenis: Gearing

Wat is gearing? 

Gearing is een financieel begrip dat verwijst naar de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen van een bedrijf. Het geeft de mate aan waarin een bedrijf schulden gebruikt om activa te financieren. In het Nederlands wordt gearing ook wel hefboomwerking genoemd.

Gearing wordt meestal uitgedrukt als een verhoudingsgetal of percentage. Een hoge gearing betekent dat een bedrijf een relatief groot bedrag aan vreemd vermogen gebruikt in verhouding tot het eigen vermogen. Dit impliceert dat het bedrijf een hoger risico draagt, omdat een groot deel van de financiering afhankelijk is van schulden.

De 2 vormen van gearing

Financiële gearing

Financiële gearing verwijst naar de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen van een bedrijf. Hoe hoger de financiële gearing, hoe groter het risico voor de aandeelhouders, omdat een kleinere eigen vermogensbasis de winsten en verliezen vergroot. 

Operationele gearing 

Operationele gearing verwijst naar de verhouding tussen de vaste kosten en de variabele kosten van een bedrijf. Een hoge operationele gearing kan het risico vergroten, omdat een kleine daling in de omzet kan leiden tot een grotere daling in de winst.

Voor- en nadelen van gearing

Gearing kan zowel voordelen als nadelen hebben. Het gebruik van schulden kan leiden tot hogere rendementen op het eigen vermogen, omdat de kosten van schulden vaak lager zijn dan de kosten van eigen vermogen. Dit kan leiden tot een hogere winstgevendheid voor aandeelhouders. Aan de andere kant brengt een hoge gearing ook hogere financiële risico's met zich mee, vooral in tijden van economische neergang. Als het bedrijf niet in staat is om aan zijn schuldverplichtingen te voldoen, kan dit leiden tot faillissement of andere financiële problemen.

Het bepalen van de optimale gearing is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de aard van de bedrijfsactiviteiten, de stabiliteit van de inkomstenstromen, de marktomstandigheden en het risicoprofiel van het bedrijf. Het is belangrijk voor bedrijven om een evenwicht te vinden tussen het gebruik van schulden voor groei en het beheersen van financiële risico's. Financiële professionals, zoals accountants en financieel adviseurs, kunnen bedrijven helpen bij het beoordelen en beheren van hun gearingniveau.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!