Finance termen logo

Betekenis: Geconsolideerde jaarrekeningen

Geconsolideerde jaarrekeningen

Geconsolideerde jaarrekeningen zijn financiële overzichten die de gecombineerde financiële resultaten van een moederonderneming en haar dochterondernemingen weergeven. Het doel van het consolideren van de jaarrekeningen is om een compleet beeld te geven van de financiële positie, prestaties en kasstromen van de groep als geheel. De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit een geconsolideerde balans, een geconsolideerde winst-en-verliesrekening en een geconsolideerd kasstroomoverzicht. Het consolideren van de jaarrekeningen is van belang om de financiële situatie van de groep als geheel te kunnen beoordelen en om inzicht te krijgen in de synergieën tussen de verschillende onderdelen van de groep.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!