Finance termen logo

Betekenis: Geldmarkt

Wat is een geldmarkt?

Een geldmarkt, ook bekend als de geldmarktsector, verwijst naar een deel van de financiële markt waar kortlopende leningen en andere financiële instrumenten met een korte looptijd worden verhandeld. Het is een markt waarin geldmiddelen op korte termijn worden geleend en uitgeleend.

Op de geldmarkt kunnen financiële instellingen, bedrijven en overheden leningen aangaan met een looptijd van meestal minder dan een jaar. Deze leningen worden vaak gebruikt om tijdelijke liquiditeitsbehoeften te dekken of om korte-termijn financiering te verkrijgen. De leningen op de geldmarkt hebben meestal een laag risico, omdat ze worden verstrekt aan kredietwaardige debiteuren.

de meest voorkomende financiële instrumenten op de geldmarkt

Schatkistpapier

Dit zijn kortlopende schuldbewijzen uitgegeven door de overheid om haar korte-termijn financieringsbehoeften te dekken.

Certificaten van deposito (CD's)

Dit zijn schuldbewijzen uitgegeven door banken met een vaste looptijd en een vast rentepercentage.

Commercial paper

Dit zijn kortlopende schuldbewijzen uitgegeven door grote bedrijven om hun kortlopende financieringsbehoeften te dekken.

Repurchase agreements (repo's)

Dit zijn overeenkomsten waarbij een effect wordt verkocht met de belofte het in de toekomst terug te kopen tegen een overeengekomen prijs.

Waarom is de geldmarkt belangrijk?

De geldmarkt is belangrijk voor het goed functioneren van de financiële markten en de economie als geheel. Het biedt een efficiënte manier om tijdelijke liquiditeitsbehoeften te dekken en kortlopende financiering te verkrijgen. Bovendien fungeert de geldmarkt als een referentiepunt voor kortetermijnrentes en heeft het invloed op de algehele rentetarieven in de economie.

Het toezicht op de geldmarkt wordt doorgaans uitgevoerd door centrale banken en financiële toezichthouders om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert en dat er voldoende liquiditeit beschikbaar is. Beleggers en financiële professionals maken vaak gebruik van de geldmarkt om hun tijdelijke overtollige middelen te beleggen of om kortetermijnfinanciering te verkrijgen tegen gunstige voorwaarden.


Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!