Finance termen logo

Betekenis: Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn bezittingen van een bedrijf die geen fysieke vorm hebben, maar wel waarde vertegenwoordigen en voor een langere periode bijdragen aan de activiteiten van het bedrijf. Dit zijn bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten zoals patenten, merken, auteursrechten en licenties, maar ook software en goodwill.

De waarde van immateriële vaste activa wordt over het algemeen niet fysiek bepaald, maar door middel van boekhoudkundige waarderingsmethoden, zoals kostprijs minus afschrijvingen of de reële waarde. Omdat immateriële vaste activa geen fysieke vorm hebben, zijn ze moeilijker te waarderen en zijn er vaak subjectieve oordelen nodig bij het bepalen van hun waarde.

Immateriële vaste activa zijn belangrijk voor bedrijven omdat ze bijdragen aan de toekomstige inkomsten en winstgevendheid. Ze kunnen ook waardevolle middelen zijn bij bedrijfsovernames en -verkopen, omdat ze een belangrijk onderdeel kunnen zijn van de totale waarde van een bedrijf. Het is daarom belangrijk voor bedrijven om een goede boekhouding en rapportage te hebben van hun immateriële vaste activa.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!