Finance termen logo

Betekenis: Intercompany

Intercompany

Intercompany verwijst naar transacties of relaties tussen twee of meer dochterondernemingen of bedrijfsonderdelen binnen dezelfde moedermaatschappij of holding. Het gaat dus om activiteiten en transacties tussen bedrijven die onder dezelfde eigenaar of holding vallen.

Voorbeelden van intercompany transacties zijn bijvoorbeeld de verkoop van goederen of diensten tussen dochterondernemingen, het delen van middelen zoals personeel, apparatuur of intellectueel eigendom, of het verstrekken van leningen of investeringen tussen bedrijven onder dezelfde holding.

Intercompany transacties zijn belangrijk voor een accurate financiële rapportage van de hele groep van bedrijven. Het is van belang om de waarde van deze transacties correct vast te stellen en te boeken om zo een betrouwbare boekhouding te hebben en de juiste belastingaangifte te kunnen doen. Bedrijven moeten daarom zorgen voor een goede interne controle en duidelijke afspraken maken tussen de dochterondernemingen om te voorkomen dat de financiële rapportage onjuist is.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!