Finance termen logo

Betekenis: Kapitaalmarkt

Wat is een kapitaalmarkt?

Een kapitaalmarkt is een financiële markt waar verschillende partijen, zoals bedrijven, overheden en investeerders, samenkomen om financiële instrumenten te verhandelen die gerelateerd zijn aan langetermijnfinanciering. Het is een markt waar kapitaal wordt opgehaald en belegd voor een langere periode.

Op de kapitaalmarkt worden verschillende financiële instrumenten verhandeld, zoals aandelen, obligaties, derivaten en andere langetermijninvesteringen. Het doel van de kapitaalmarkt is om bedrijven en overheden in staat te stellen kapitaal aan te trekken voor investeringen en groei, terwijl investeerders de mogelijkheid krijgen om hun geld voor langere tijd te beleggen en een rendement te behalen.

Er zijn twee belangrijke segmenten op de kapitaalmarkt:

  1. De primaire markt: Dit is het gedeelte van de kapitaalmarkt waar nieuwe effecten voor het eerst worden uitgegeven. Bedrijven en overheden gebruiken de primaire markt om nieuw kapitaal aan te trekken door de verkoop van aandelen of obligaties aan investeerders. Deze uitgifte van nieuwe effecten staat bekend als een initiële openbare aanbieding (IPO) voor aandelen of een obligatie-uitgifte voor obligaties. De primaire markt faciliteert dus de eerste verkoop van effecten aan investeerders.
  2. De secundaire markt: Dit is het gedeelte van de kapitaalmarkt waar reeds uitgegeven effecten worden verhandeld tussen investeerders. Op de secundaire markt kunnen investeerders aandelen of obligaties kopen en verkopen die eerder zijn uitgegeven in de primaire markt. De bekendste vorm van de secundaire markt is de beurs, waar handel plaatsvindt via gereguleerde beurzen, zoals de Amsterdamse effectenbeurs (AEX).

De kapitaalmarkt speelt een cruciale rol in het stimuleren van economische groei en het bevorderen van investeringen. Het stelt bedrijven in staat om kapitaal aan te trekken om nieuwe projecten te financieren, uit te breiden of te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Tegelijkertijd biedt het investeerders de mogelijkheid om hun geld voor langere tijd te beleggen en een rendement te behalen.

Het functioneren van de kapitaalmarkt wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals economische omstandigheden, rentetarieven, regelgeving en het vertrouwen van investeerders. Het is een complex en dynamisch onderdeel van het financiële systeem dat een belangrijke rol speelt bij het bevorderen van kapitaalstromen en het stimuleren van economische activiteit.

 

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!