Finance termen logo

Betekenis: Kasstroom

Kasstroom

Kasstroom is de term die wordt gebruikt om de stroom van geld in en uit een bedrijf aan te duiden. Het verwijst naar de netto verandering in de kaspositie van een bedrijf gedurende een bepaalde periode. 

Er zijn drie soorten kasstromen die een bedrijf kan hebben:

  • Operationele kasstroom
  • Investeringskasstroom
  • Financieringskasstroom


De operationele kasstroom heeft betrekking op de kasstroom die wordt gegenereerd door de kernactiviteiten van het bedrijf, zoals de verkoop van producten of diensten. Het meet het bedrag aan geld dat het bedrijf verdient of uitgeeft als onderdeel van zijn dagelijkse activiteiten.

De investeringskasstroom heeft betrekking op de kasstroom die verband houdt met investeringen in kapitaalgoederen, zoals onroerend goed, machines en apparatuur. Het meet het bedrag aan geld dat het bedrijf uitgeeft of ontvangt bij de aankoop of verkoop van deze activa.

De financieringskasstroom heeft betrekking op de kasstroom die wordt gegenereerd door financieringsactiviteiten, zoals het uitgeven of terugkopen van aandelen, het uitgeven of aflossen van schulden en het betalen van dividenden. Het meet het bedrag aan geld dat het bedrijf ontvangt of uitgeeft als gevolg van deze activiteiten.

De kasstroom is een belangrijke indicator voor de financiële gezondheid van een bedrijf, omdat het aangeeft of het bedrijf in staat is om voldoende contant geld te genereren om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en om te investeren in toekomstige groei.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!