Finance termen logo

Betekenis: Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een financieel overzicht dat de inkomsten en uitgaven van een bedrijf gedurende een bepaalde periode weergeeft. Het toont de kasstroom van het bedrijf uit drie bronnen: operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten.

Het kasstroomoverzicht geeft een duidelijk beeld van de veranderingen in de kaspositie van een bedrijf gedurende een bepaalde periode en is daarom een belangrijk hulpmiddel bij het beoordelen van de financiële gezondheid van het bedrijf. Het toont ook de mate waarin een bedrijf in staat is om contant geld te genereren om zijn schulden af te betalen, investeringen te doen en dividend uit te keren aan aandeelhouders.

Het kasstroomoverzicht is opgebouwd uit drie delen: de kasstroom uit operationele activiteiten, de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De kasstroom uit operationele activiteiten omvat de inkomsten en uitgaven die verband houden met de kernactiviteiten van het bedrijf, zoals de verkoop van producten of diensten. De kasstroom uit investeringsactiviteiten omvat de inkomsten en uitgaven die verband houden met investeringen in vaste activa, zoals onroerend goed, machines en apparatuur. De kasstroom uit financieringsactiviteiten omvat de inkomsten en uitgaven die verband houden met financieringsactiviteiten, zoals de uitgifte of terugkoop van aandelen, het uitgeven of aflossen van schulden en het betalen van dividenden.

Het kasstroomoverzicht is een belangrijk onderdeel van de jaarrekening van een bedrijf en wordt vaak gebruikt door beleggers, kredietverstrekkers en andere belanghebbenden om de financiële prestaties van een bedrijf te evalueren.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!