Finance termen logo

Betekenis: Lasten

Lasten

In de financiële context verwijst het begrip "lasten" naar de uitgaven of kosten die een bedrijf maakt om zijn activiteiten uit te voeren. Lasten omvatten alle kosten die niet direct verband houden met de productie van goederen of diensten, maar die wel nodig zijn om de activiteiten van het bedrijf draaiende te houden, zoals salarissen van medewerkers, huur, kantoorkosten, marketingkosten en administratieve kosten.

De lasten zijn het tegenovergestelde van opbrengsten, die de inkomsten van een bedrijf vertegenwoordigen. De totale lasten worden meestal vermeld in de resultatenrekening of winst- en verliesrekening van een bedrijf en worden gebruikt om de netto-inkomsten of het verlies van het bedrijf te berekenen.

Het beheersen van de lasten is belangrijk voor de financiële gezondheid van een bedrijf, omdat een stijging van de lasten de winstgevendheid van het bedrijf kan aantasten. Om deze reden zullen bedrijven vaak strategieën ontwikkelen om de lasten te verminderen of te beheersen, zoals kostenbesparingsprogramma's of outsourcing van bepaalde activiteiten.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!