Finance termen logo

Betekenis: Leverage

Wat is leverage?

Leverage, ook wel "hefboomwerking" genoemd, verwijst naar het gebruik van geleend geld of vreemd vermogen om investeringen te financieren en potentiële rendementen te vergroten. Het houdt in dat een individu, bedrijf of investeerder een kleinere hoeveelheid eigen kapitaal gebruikt en een grotere hoeveelheid geleend geld inzet om een bepaalde investering te doen.

Bij het gebruik van leverage kan een entiteit een grotere positie innemen dan wat mogelijk zou zijn met alleen het beschikbare eigen vermogen. Het idee is om het rendement op de investering te vergroten door de kosten van het geleende geld te dekken met de verwachte opbrengsten van de investering.

Het concept van leverage is vooral relevant in de financiële wereld, waar het vaak wordt toegepast in investeringen in effecten, zoals aandelen, obligaties, derivaten en onroerend goed. Het kan worden gebruikt door individuele handelaren, hedgefondsen, investeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen.

Wat is het verschil tussen margin en leverage?

Leverage kan op verschillende manieren worden toegepast, waaronder:

  1. Margin trading: Bij margin trading leent een belegger geld van een effectenmakelaar om effecten te kopen. Door een klein percentage van de totale waarde van de transactie als eigen vermogen in te zetten, kan de belegger een grotere positie innemen en profiteren van eventuele prijsstijgingen.
  2. Leverage in bedrijfsfinanciering: Bedrijven kunnen gebruikmaken van leverage door leningen aan te gaan om hun activiteiten te financieren of om investeringen te doen. Hierdoor kunnen ze hun eigen vermogen behouden en een grotere activabasis opbouwen.

Hoewel leverage potentiële voordelen biedt, brengt het ook risico's met zich mee. Het vergroten van de blootstelling aan geleend geld kan de potentiële winst verhogen, maar het kan ook de verliezen vergroten als de investering niet succesvol is. Bovendien moet men rekening houden met de rente- en financieringskosten die gepaard gaan met leverage, evenals de mogelijke verplichtingen en risico's die voortvloeien uit het gebruik van geleend geld.

Het gebruik van leverage vereist een zorgvuldige afweging van de potentiële rendementen en risico's, evenals een goed begrip van de financiële situatie en het vermogen om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Het is belangrijk om adequaat risicobeheer toe te passen en alleen leverage te gebruiken binnen de grenzen van iemands financiële mogelijkheden en comfortniveau.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!