Finance termen logo

Betekenis: Liquide middelen

Liquide middelen

Liquide middelen zijn contant geld en andere direct beschikbare financiële middelen die snel en gemakkelijk kunnen worden omgezet in cash, zoals banktegoeden en kortlopende beleggingen. Liquide middelen zijn dus geldmiddelen die direct of op korte termijn beschikbaar zijn om aan betalingsverplichtingen te voldoen.

Bedrijven en organisaties houden vaak liquide middelen aan om bijvoorbeeld salarissen te betalen, leveranciers te betalen, investeringen te doen of om onverwachte uitgaven op te vangen. Ook particulieren houden vaak liquide middelen aan om bijvoorbeeld onverwachte uitgaven te kunnen doen.

Het hebben van liquide middelen is belangrijk om ervoor te zorgen dat men in staat is om aan financiële verplichtingen te voldoen. Echter, het aanhouden van teveel liquide middelen kan ook nadelen hebben, omdat deze middelen vaak weinig rendement opleveren. Het is daarom belangrijk om een goede balans te vinden tussen het aanhouden van liquide middelen en het investeren van geld in beleggingen of andere vormen van vermogensopbouw.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!