Finance termen logo

Betekenis: Liquiditeit

Liquiditeit

Liquiditeit is een term die wordt gebruikt om de mate te beschrijven waarin een bedrijf of organisatie in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen met behulp van zijn beschikbare middelen, zoals liquide middelen, debiteuren en voorraden. Het geeft aan hoe gemakkelijk en snel activa in cash kunnen worden omgezet om schulden te betalen.

Een bedrijf dat een hoge liquiditeit heeft, is in staat om snel en gemakkelijk aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en wordt als financieel gezond beschouwd. Een bedrijf dat een lage liquiditeit heeft, heeft moeite om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en kan in financiële problemen komen.

Liquiditeit wordt vaak gemeten aan de hand van financiële ratios, zoals de current ratio en de quick ratio. Deze ratios vergelijken de huidige activa, zoals liquide middelen, debiteuren en voorraden, met de huidige verplichtingen, zoals crediteuren en belastingen. Hoe hoger de ratio, hoe beter de liquiditeit van het bedrijf.

Liquiditeit is een belangrijk concept in de financiële wereld en wordt nauwlettend in de gaten gehouden door beleggers, crediteuren en andere belanghebbenden om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!