Finance termen logo

Betekenis: Loonheffing

Loonheffing

Loonheffing is een vorm van belasting die wordt ingehouden op het loon van werknemers. Het is een voorheffing op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen die de werknemer verschuldigd is over zijn of haar inkomen. De werkgever is verplicht om deze loonheffing in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst.

De hoogte van de loonheffing is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het brutoloon van de werknemer, de persoonlijke situatie van de werknemer (zoals het aantal kinderen en de fiscale partner) en eventuele andere factoren zoals bijvoorbeeld het hebben van een leaseauto.

De werkgever berekent de loonheffing aan de hand van een rekenprogramma dat beschikbaar wordt gesteld door de Belastingdienst. Op basis van het brutoloon, de leeftijd van de werknemer, het aantal gewerkte uren en de persoonlijke situatie van de werknemer wordt berekend hoeveel loonheffing er moet worden ingehouden.

De ingehouden loonheffing wordt vervolgens door de werkgever afgedragen aan de Belastingdienst. De werknemer krijgt elke maand een nettoloon uitbetaald, dit is het loon minus de ingehouden loonheffing. Aan het einde van het jaar wordt het totaalbedrag aan ingehouden loonheffing verrekend met de uiteindelijke inkomstenbelasting die de werknemer moet betalen.

Het systeem van loonheffing zorgt ervoor dat werknemers gedurende het jaar al een deel van hun inkomstenbelasting betalen, waardoor de uiteindelijke belastingaanslag over het algemeen lager uitvalt. Dit komt omdat de ingehouden loonheffing wordt verrekend met de uiteindelijke inkomstenbelasting die de werknemer moet betalen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!