Finance termen logo

Betekenis: Management accounting

Management accounting

Management accounting, ook wel management accounting en control genoemd, is een tak van accounting die zich richt op het leveren van financiële informatie en analyses aan het management van een organisatie om te helpen bij het nemen van zakelijke beslissingen. Het is gericht op het verstrekken van relevante en tijdige informatie aan managers om hen te helpen bij het plannen, controleren en beheersen van de financiële aspecten van de organisatie.

Management accounting omvat het verzamelen, analyseren en rapporteren van financiële gegevens om de prestaties van de organisatie te beoordelen, kosten en winsten te beheren, budgetten op te stellen en te controleren, investeringsbeslissingen te nemen en strategische planning te ondersteunen.

Management accountants gebruiken vaak verschillende technieken, zoals kostenberekeningen, budgettering, prestatie-indicatoren en forecasting. Ze werken nauw samen met managers op alle niveaus van de organisatie om hen te helpen bij het nemen van beslissingen die de financiële gezondheid van het bedrijf ten goede komen.

In tegenstelling tot financiële accounting, die zich richt op het verstrekken van informatie aan externe belanghebbenden, zoals aandeelhouders, crediteuren en belastingautoriteiten, is management accounting gericht op interne belanghebbenden, zoals managers en bestuurders van een organisatie. Het doel is om de interne besluitvorming te ondersteunen en de operationele efficiëntie en effectiviteit van de organisatie te verbeteren.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!