Finance termen logo

Betekenis: Mezzanine financiering

Wat is mezzanine financiering?

Mezzanine financiering is een vorm van financiering die zich bevindt tussen eigen vermogen (aandelenkapitaal) en vreemd vermogen (leningen). Het wordt gebruikt om bedrijven extra kapitaal te verstrekken voor groei, herstructurering, overnames of andere investeringsdoeleinden.

Mezzanine financiering is meestal een combinatie van leningen en aandelen. Het kan verschillende vormen aannemen, zoals achtergestelde leningen, converteerbare leningen, preferente aandelen of andere hybride vormen van financiering. Het kenmerkende aspect van mezzanine financiering is dat het een hoger risico met zich meebrengt dan traditionele bankleningen, maar ook potentieel hogere rendementen biedt.

Mezzanine financiers verstrekken kapitaal aan bedrijven met de verwachting dat ze hun investering terugverdienen door middel van rente- en rentebetalingen, en mogelijk ook door de omzetting van de lening in aandelen. Het is vaak aantrekkelijk voor bedrijven omdat het hen in staat stelt extra kapitaal aan te trekken zonder direct eigen vermogen op te geven of te veel schuld op zich te nemen.

Het belangrijkste kenmerk van mezzanine financiering is de flexibiliteit van de voorwaarden. Het kan een hogere rentevoet hebben dan traditionele leningen, en de leningvoorwaarden kunnen aanpasbaar zijn op basis van de prestaties en de cashflow van het bedrijf. Ook kan er sprake zijn van een oplopende rente of een deel van de rente kan in aandelen worden betaald.

Vanwege het hogere risico dat gepaard gaat met mezzanine financiering, wordt het vaak verstrekt door gespecialiseerde investeerders, zoals private equity-fondsen, mezzanine-investeringsmaatschappijen of bepaalde soorten institutionele beleggers.

Bedrijven kunnen profiteren van mezzanine financiering omdat het hen in staat stelt groeiplannen uit te voeren, overnames te financieren of kapitaalintensieve projecten te realiseren zonder direct eigen vermogen op te geven. Het kan ook aantrekkelijk zijn voor investeerders die op zoek zijn naar hogere rendementen dan traditionele leningen kunnen bieden, maar met een acceptabel risiconiveau.

Het is belangrijk op te merken dat mezzanine financiering complex kan zijn en dat de voorwaarden en structuur van de financiering per geval kunnen verschillen. Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen en een grondige analyse uit te voeren voordat men besluit om mezzanine financiering aan te trekken of te verstrekken.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!