Finance termen logo

Betekenis: Nominale waarde

Wat is nominale waarde?

De nominale waarde, ook wel bekend als de par-waarde, is de oorspronkelijke waarde die aan een financieel instrument, zoals een aandeel, obligatie of andere effecten, wordt toegekend bij uitgifte. Het vertegenwoordigt het bedrag dat wordt terugbetaald aan de houder van het instrument op de vervaldatum of bij verkoop.

Bij aandelen vertegenwoordigt de nominale waarde de initiële waarde per aandeel die wordt vastgesteld bij de oprichting van een bedrijf. Het heeft meestal een symbolische waarde, zoals €0,01 of €1. De werkelijke waarde van een aandeel wordt bepaald door vraag en aanbod op de markt en kan dus verschillen van de nominale waarde.

Bij obligaties vertegenwoordigt de nominale waarde het bedrag dat wordt terugbetaald aan de obligatiehouder op de vervaldatum. Het wordt ook gebruikt om de rentebetalingen te berekenen, aangezien de rente meestal wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde.

Het belang van de nominale waarde kan variëren, afhankelijk van het financiële instrument en de specifieke context. In sommige gevallen heeft het invloed op het stemrecht of andere rechten van de houder van het instrument. Het kan ook van belang zijn bij het berekenen van boekhoudkundige waarden, zoals aandelenkapitaal of schulden.

Het is belangrijk om op te merken dat de nominale waarde niet altijd overeenkomt met de marktwaarde van een financieel instrument. De marktwaarde wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder vraag en aanbod, rentetarieven, economische omstandigheden en het risicoprofiel van het instrument. Daarom kan de werkelijke waarde van een financieel instrument boven of onder de nominale waarde liggen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!