Finance termen logo

Betekenis: Ondernemingswaarde

Wat is ondernemingswaarde?

Ondernemingswaarde, ook wel bekend als bedrijfswaarde, is een financiële maatstaf die de totale waarde van een onderneming vertegenwoordigt. Het geeft aan wat een koper zou moeten betalen om het gehele bedrijf te verwerven, inclusief de schulden en het eigen vermogen.

De ondernemingswaarde wordt berekend door de marktwaarde van het eigen vermogen van het bedrijf op te tellen bij de marktwaarde van de schulden en het eventuele minderheidsbelang, en daarbij de liquide middelen en andere kortlopende activa af te trekken. Met andere woorden, het is de totale waarde van de operationele activiteiten van een bedrijf, ongeacht de kapitaalstructuur.

De ondernemingswaarde is een belangrijke maatstaf bij het beoordelen van bedrijven, omdat het een completer beeld geeft dan alleen naar de marktwaarde van het eigen vermogen te kijken. Het neemt ook de schulden en andere financiële verplichtingen van het bedrijf in overweging. Dit kan vooral relevant zijn bij fusies en overnames, waarbij de totale waarde van het bedrijf wordt bepaald.

Investeerders en analisten gebruiken de ondernemingswaarde vaak om de waardering van bedrijven te vergelijken en om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een onderneming. Het kan helpen bij het beoordelen van de aantrekkelijkheid van investeringen en bij het maken van beslissingen met betrekking tot de financiering van een bedrijf.

Het is belangrijk op te merken dat de ondernemingswaarde kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de economische omstandigheden, de industrie waarin het bedrijf actief is, en de specifieke strategische positie en groeivooruitzichten van het bedrijf. Het is daarom een dynamische waarde die kan veranderen naarmate de omstandigheden veranderen.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!