Finance termen logo

Betekenis: Onkosten

Onkosten

Onkosten zijn uitgaven die worden gedaan om een bedrijf of organisatie draaiende te houden, maar die niet direct bijdragen aan de productie van goederen of diensten. Voorbeelden van onkosten zijn kantoorbenodigdheden, huur van kantoorruimte, telefoon- en internetkosten, reiskosten, salaris van administratief personeel en verzekeringen.

Onkosten worden meestal gemaakt om de dagelijkse bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken en worden niet beschouwd als een investering in activa of voorraden. Onkosten worden in de boekhouding vermeld als uitgaven en worden gewoonlijk afgetrokken van de omzet om de winst te berekenen.

In sommige gevallen kunnen onkosten worden terugbetaald door de werkgever of door de overheid, bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen of belastingaftrek voor zakelijke uitgaven. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen onkosten en investeringen, omdat investeringen meestal worden beschouwd als een activum en op de balans worden vermeld, terwijl onkosten meestal worden beschouwd als kosten en op de winst- en verliesrekening worden vermeld.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!