Finance termen logo

Betekenis: Overlopende posten

Overlopende posten

Overlopende posten zijn posten op de balans die betrekking hebben op transacties die plaatsvinden in het ene boekjaar, maar die pas in het volgende boekjaar volledig worden afgerond. Deze posten worden ook wel 'vooruitbetaalde posten' en 'nog te ontvangen posten' genoemd.

Vooruitbetaalde posten zijn kosten die al zijn betaald voor een toekomstige periode. Een voorbeeld hiervan is huur die vooraf is betaald voor een periode van 12 maanden, maar waarvan de periode van 12 maanden zich uitstrekt tot in het volgende boekjaar. In dit geval wordt het betaalde bedrag op de balans geboekt als een activum, onder de post 'Vooruitbetaalde kosten'.

Nog te ontvangen posten zijn inkomsten die nog niet zijn ontvangen, maar waarvoor wel al een factuur is verstuurd of een contract is afgesloten. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf dat goederen levert aan een klant in december, maar de betaling pas ontvangt in januari van het volgende jaar. In dit geval wordt het bedrag op de balans geboekt als een passief, onder de post 'Nog te ontvangen bedragen'.

Overlopende posten zijn van belang om de financiële positie van een bedrijf accuraat weer te geven. Door deze posten op de balans te vermelden, wordt voorkomen dat de financiële resultaten van een bedrijf worden vertekend door transacties die plaatsvinden aan het einde van het boekjaar en die nog niet volledig zijn afgerond.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!