Finance termen logo

Betekenis: Overname

Wat is een overname?

Een overname, ook wel bekend als een acquisitie, is een proces waarbij het ene bedrijf een ander bedrijf of een deel ervan verwerft door middel van aandelen, activa of andere rechten. Het is een strategische zet waarbij een bedrijf de controle verwerft over een ander bedrijf met als doel synergieën te creëren, marktpositie te versterken, groei te realiseren of andere strategische doelstellingen te bereiken.

Een overname kan op verschillende manieren plaatsvinden. Hier zijn enkele veelvoorkomende vormen van overnames:

  1. Aandelentransactie: Bij een aandelentransactie verwerft het overnemende bedrijf de aandelen van het doelbedrijf, waardoor het de controle over het bedrijf krijgt. Het doelbedrijf blijft als rechtspersoon bestaan, maar wordt een dochteronderneming van het overnemende bedrijf.
  2. Activatransactie: Bij een activatransactie verwerft het overnemende bedrijf specifieke activa en passiva van het doelbedrijf, zoals machines, inventaris, intellectueel eigendom of klantenbestanden. Het doelbedrijf kan na de transactie worden ontbonden.
  3. Fusie: Een fusie is een vorm van overname waarbij twee of meer bedrijven samenkomen om één nieuw bedrijf te vormen. Dit gebeurt meestal op basis van gelijkwaardigheid, waarbij de aandeelhouders van beide bedrijven aandelen in het nieuwe bedrijf ontvangen.

Bij een overname gaat het vaak om het verwerven van aandelen of activa, maar het kan ook betrekking hebben op andere rechten, zoals contracten, licenties of patenten. De overname kan plaatsvinden tussen bedrijven in dezelfde sector (horizontale overname), tussen bedrijven in verschillende fasen van de productieketen (verticale overname) of tussen bedrijven in verschillende sectoren (conglomeraatovername).

Een overname kan gunstig zijn voor zowel het overnemende bedrijf als het doelbedrijf, mits goed uitgevoerd. Het kan grotere schaalvoordelen, marktaandeel, technologische kennis, klantenbestanden of andere waardevolle activa opleveren. Het proces van een overname kan echter complex zijn en vereist grondig onderzoek, onderhandelingen en juridische stappen om de transactie succesvol te voltooien.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!