Finance termen logo

Betekenis: Paraplufonds

Wat is een paraplufonds?

Een paraplufonds, ook wel bekend als een fonds van fondsen, is een beleggingsfonds dat investeert in andere beleggingsfondsen in plaats van rechtstreeks in individuele effecten. Het paraplufonds fungeert als een overkoepelend fonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om te diversifiëren en toegang te krijgen tot een breed scala aan beleggingsmogelijkheden via één enkel fonds.

Het paraplufonds werkt op basis van het principe van collectieve belegging. Beleggers storten hun geld in het paraplufonds, en het fondsbeheerbedrijf beheert deze fondsen vervolgens en investeert ze in verschillende andere beleggingsfondsen. Het paraplufonds kan bijvoorbeeld investeren in aandelenfondsen, obligatiefondsen, vastgoedfondsen of andere gespecialiseerde fondsen, afhankelijk van de beleggingsdoelstellingen van het fonds.

De voordelen van een paraplufonds zijn onder andere:

  1. Diversificatie: Door te investeren in verschillende beleggingsfondsen kunnen beleggers hun risico spreiden. Als één fonds slecht presteert, kunnen andere fondsen binnen het paraplufonds mogelijk positieve rendementen opleveren.
  2. Gemak en eenvoud: Beleggers kunnen met één enkele transactie toegang krijgen tot een breed scala aan beleggingen. Ze hoeven niet zelf individuele effecten te selecteren en te beheren.
  3. Professioneel beheer: Het paraplufonds wordt beheerd door ervaren fondsbeheerders die gespecialiseerd zijn in het selecteren en beheren van beleggingsfondsen. Beleggers profiteren van hun expertise en ervaring.
  4. Schaalvoordelen: Het paraplufonds kan profiteren van schaalvoordelen, zoals lagere transactiekosten en toegang tot exclusieve beleggingsmogelijkheden, die mogelijk niet beschikbaar zouden zijn voor individuele beleggers.

Het is belangrijk op te merken dat het paraplufonds kosten in rekening brengt voor het beheer van het fonds, naast de kosten die in rekening worden gebracht door de onderliggende beleggingsfondsen. Beleggers moeten de kostenstructuur en het beleggingsbeleid van het paraplufonds zorgvuldig evalueren voordat ze besluiten om te investeren.

Daarnaast moeten beleggers zich bewust zijn van de risico's die gepaard gaan met beleggen in een paraplufonds, zoals marktrisico, rendementsrisico en het risico dat verband houdt met de prestaties van de onderliggende beleggingsfondsen. Beleggers moeten hun beleggingsdoelstellingen, risicobereidheid en beleggingshorizon in overweging nemen voordat ze besluiten om in een paraplufonds te investeren.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!