Finance termen logo

Betekenis: Premies werknemersverzekeringen

Premies werknemersverzekeringen

Premies werknemersverzekeringen zijn verplichte premies die werkgevers in Nederland moeten betalen voor hun werknemers. Deze premies zijn bedoeld om werknemers te verzekeren tegen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte.

De premies voor werknemersverzekeringen zijn onder meer de premie voor de Werkloosheidswet (WW), de premie voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de premie voor de Ziektewet (ZW). Werkgevers betalen deze premies bovenop het brutoloon van de werknemers en dragen deze af aan de Belastingdienst.

De hoogte van de premies werknemersverzekeringen wordt bepaald aan de hand van het loon van de werknemer. Hoe hoger het loon, hoe hoger de premie die de werkgever moet betalen. De premies werknemersverzekeringen worden jaarlijks vastgesteld en kunnen verschillen per sector en per jaar.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!