Finance termen logo

Betekenis: Private equity

Wat is private equity?

Private equity verwijst naar investeringen in bedrijven die niet openbaar worden verhandeld op de beurs. Het is een vorm van investeren waarbij kapitaal wordt verstrekt aan niet-beursgenoteerde ondernemingen, vaak met als doel om ze te laten groeien, te herstructureren of te herpositioneren voordat ze op de lange termijn worden verkocht of naar de beurs worden gebracht.

Private equity-investeerders zijn meestal professionele investeerders, zoals durfkapitaalfondsen, private equity-fondsen of grote institutionele beleggers. Ze verstrekken kapitaal aan bedrijven in ruil voor aandelenbelangen of eigendomsposities.

Het belangrijkste kenmerk van private equity-investeringen is dat ze gericht zijn op het behalen van rendement op de lange termijn. Investeerders streven ernaar om waarde toe te voegen aan de bedrijven waarin ze investeren door middel van actief management, strategische besluitvorming en operationele verbeteringen.

Private equity-investeerders kunnen betrokken zijn bij verschillende soorten transacties, zoals management buyouts (MBO's), waarbij het huidige managementteam een bedrijf overneemt met financiële steun van private equity-investeerders, en venture capital-investeringen, waarbij startende ondernemingen worden gefinancierd in ruil voor aandelenbelangen.

Private equity-investeringen zijn over het algemeen gericht op bedrijven met groeipotentieel, herstructureringsmogelijkheden of bedrijven die zich in een overgangsfase bevinden. Deze vorm van investeren is vaak gekoppeld aan hogere risico's en rendementsverwachtingen in vergelijking met traditionele beleggingen in beursgenoteerde bedrijven.

Het doel van private equity-investeerders is om hun investeringen te laten groeien en uiteindelijk te verkopen met winst, meestal na een periode van drie tot zeven jaar. Dit kan gebeuren door middel van een verkoop aan een strategische koper, een beursgang (initial public offering) of een fusie met een andere onderneming.

Private equity speelt een belangrijke rol in de financiering en ontwikkeling van bedrijven, met name in sectoren waar traditionele financiering mogelijk beperkt is. Het kan een krachtige bron van kapitaal en expertise zijn voor bedrijven die op zoek zijn naar groei en waardecreatie.

Reactie plaatsen

Gebruik een van onze vergelijkings-tools!

Zorgverzekeringen
vergelijken?

Hier vind u een vergelijking van de meest populaire zorgverzekeringen van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel een zorgverzekeringen vinden dat perfect past bij uw behoeften!

 Administratie software
vergelijken? 

Hier vind u de populairste administratie software van 2023. Met behulp van onze keuzehulp kunt u snel het administratie software vinden dat perfect past bij uw behoeften!